Menu

Informace týkající se vyřizování podání žadatele

Informace poskytl: 21 1. 2022, Mgr. Václav Těžký, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 24. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o tom, který orgán kraje vyřizuje jeho stížnosti, informace týkající se procesu vyřizování stížnosti, informace o případné existenci pokynu směřujícího proti osobě žadatele a funkcích, které zastávala od roku 2017 členka zastupitelstva kraje Ing. Chybidzurová.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 12682/2022 ze dne 21. 1. 2022, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.