Menu

Informace týkající se zadávacích řízení u projektu E‑Government Moravskoslezského kraje

Informace poskytl: 13. 1. 2022, Mgr. Matěj Bártek, odbor evropských projektů
Zveřejněno dne: 14. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje elektronickou formou poskytnutí textů:

Poskytnuté informace:
​​​​​​​Žadateli byly všechny požadované informace a dokumenty dle jeho žádosti zaslány formou e‑mailu, jehož obsahem je vyřizující písemnost č. j. MSK 6498/2022 ze dne 12. 1. 2022 a příloha č. 1 s informacemi a seznamem požadovaných veřejných zakázek. Další požadované dokumentace většího rozsahu k těmto veřejným zakázkám byly uloženy, resp. nasdíleny žadateli přes externí uložiště. Přípis vč. přílohy je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.