Menu

Kopie stanoviska k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ostravice dle § 55b odst. 4 stavebního zákona

Informace poskytla: 31. 5. 2022, Ing. arch. Andrea Ondračková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 3. 6. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje "zaslat stanoviska Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování a stavebního řádu jako nadřízeného orgánu k návrhu Změny č. 2 ÚP Ostravice z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s PÚR atd.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byla kopie požadovaného stanoviska poskytnuta přípisem č. j. MSK 73721/2022 ze dne 31. 5. 2022, který je včetně stanoviska zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.