Menu

Počet řešených přestupků v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb označovaných jako psychoterapie bez oprávnění

Informace poskytla: 9. 2. 2022, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 9. 2. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení, zda se krajský úřad od 1. 1. 2018 zabýval přestupkem spočívajícím v neoprávněném poskytování služeb označovaných jako „psychoterapie“. Žádá poskytnutí informace o tom, zda úřad vedl přestupkové řízení s fyzickou nebo právnickou osobou, která měla poskytovat zdravotní služby označované jako psychoterapie bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Jedná se o přestupky podle § 114 odst. 1 písm. a) a 115 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Typicky se může jednat o činnost živnostníků vykonávajících volnou či vázanou živnost, kteří své služby označují jako psychoterapie a sebe jako psychoterapeuti, ačkoliv nejsou zdravotníky. Pokud se úřad takovým přestupkem zabýval, požaduje informace, v kolika případech tomu tak od 1. 1. 2018 bylo a žádá o poskytnutí případných anonymizovaných rozhodnutí o těchto přestupcích.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 21481/2022 ze dne 9. 2. 2022 sděleno, že povinný subjekt od 1. 1. 2018 nevedl žádné přestupkové řízení, jehož předmětem by bylo šetření přestupku poskytování zdravotních služeb označovaných jako „psychoterapie“ bez oprávnění.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.