Menu

Počet stížností na neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení

Informace poskytla: 18. 10. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 18. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací vztahujících k počtu šetřených stížností, týkajících se neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení. Konkrétně se jedná o tyto požadavky:
1) Kolik stížností na porušení zákona o zdravotních službách, konkrétně neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení (nemocnic) krajský úřad eviduje? Požaduje rozpis počtu stížností za rok 2019, 2020, 2021, podle zdravotnických zařízení, jichž se stížnosti týkaly. (kolik stížností daný rok přišlo na krajský úřad a na jakou nemocnici kvůli tomu, že neumožnila hospitalizaci rodiče společně s nezletilým dítětem či zamezila přítomnosti rodiče u hospitalizovaného nezletilého dítěte)
2) Kolik z těchto stížností krajský úřad zamítl a dal za pravdu stěžovateli? Požaduje rozpis počtů za jednotlivé roky 2019, 2020 a 2021.
3) Pokud dal krajský úřad za pravdu stěžovateli, jaká konkrétní nápravná opatření nemocnici uložil.
Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 126639/2021 ze dne 18. 10. 2021, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.