Menu

Poskytnutí informací – komunikace III. třídy Ludgeřovice – Hlučín

Informace poskytl: 2. 2. 2022, Ing. Libor Částka, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 4. 2. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace z pasportu místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Jak je vedena v této evidenci komunikace (veřejná či neveřejná) a o jaký typ komunikace se jedná – místní, účelová a zda‑li je vlastníkem obec nebo je pronajímána od soukromé osoby či firmy. Komunikace je připojena nedaleko světelné křižovatky silnice I/56 od Ostravy, dle přiložené přílohy, která je označena dvěma červenými sloupky. Jedná se o komunikaci vedoucí k podnikatelskému subjektu sběrny a pneuservisu. Žadatel požaduje uvedení čísla jednacího, pokud bylo uvedeno při jednání s krajským úřadem o této komunikaci. A nebo tato komunikace není vedena v evidenci (v pasportu) obce.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo e‑mailem přípisem č. j. MSK 16834/2022 ze dne 2. 2. 2022 sděleno, že taková povolení se vydávají na žádost a typicky jako tzv. povolení podkladová (např. pro povolení stavby). Silniční správní úřady povolení zasílají žadateli a správci silnice; samy nemají povinnost ani potřebu vydaná povolení evidovat či archivovat. Krajský úřad vykonává současnou působnost k silnici č. I/56 od 1. 1. 2001 a k dotazovanému napojení informace nemá. Není ani pravděpodobné, že by dotazovaná povolení vůbec vydával – komunikace včetně napojení je v místě patrná již na veřejně přístupných leteckých snímcích z r. 2003, samotná komunikace ještě i v době před výstavbou silnice.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.