Menu

Postup KÚ MSK k zamezení protiprávní činnosti

Informace poskytl: 24. 1. 2022, Mgr. Lukáš Kyselý, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 25. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, jaké kroky byly ze strany KÚ MSK provedeny k zamezení pokračování již uskutečněné protiprávní činnosti, a jaké kroky byly ze strany KÚ MSK podniknuty k postihnutí provedené protiprávní činnosti

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 9067/2022 ze dne 24. 1. 2022, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.