Menu

Reklamy propagující výrobky či služby zaměřené na jejich cenu nebo kvalitu

Informace poskytla: 9. 3. 2022, Ing. Natálie Kryštofová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 9. 3. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací za posledních pět let v oblasti šetření reklam propagující výrobky či služby se zdůrazněním jejich ceny nebo kvality (tj. obsahujících typicky tvrzení jako např. „nejlepší kvalita“, „nejlepší cena“, nebo v obecném znění „nejvýhodnější“, „nejkvalitnější“, „kvalitní“, „výhodný“, „nejlevnější“, „nejnižší cena na trhu“, „nejnižší cena týdne“ apod.) v následujícím členění:

  1. poskytnutí informace, zda a kolik správních řízení bylo zahájeno v posledních 5 letech v rámci výkonu dozoru nad reklamou podle § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů („zákon o regulaci reklamy“), ve vztahu ke klamavosti reklam při užití reklamního tvrzení v oblasti kvality a ceny,
  2. poskytnutí informace, jaká byla průměrná výše udělených pokut v posledních 5 letech za přestupek dle § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 3 písm. b) zákona o regulaci reklamy,
  3. poskytnutí informace, jaká byla průměrná výše udělených pokut v posledních 5 letech za přestupek dle § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 3 písm. b) zákona o regulaci reklamy v souvislosti s reklamními tvrzeními týkajícími se kvality nebo ceny.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 32523/2022 ze dne 9. 3. 2022, ve kterém mu bylo sděleno, že krajský úřad nezahájil žádné správní řízení v posledních 5 letech v rámci výkonu dozoru nad reklamou podle § 7 písm. i) zákona č. 240/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů („zákon o regulaci reklamy“), ve vztahu ke klamavosti reklam při užití reklamního tvrzení v oblasti kvality a ceny. Dále mu bylo sděleno, že průměrná výše udělených pokut v posledních 5 letech za přestupek dle § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 3 písm. b) zákona o regulaci reklamy byla 2 952,11 Kč. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad neudělil žádné pokuty v posledních 5 letech za přestupek dle § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 3 písm. b) zákona o regulaci reklamy v souvislosti s reklamními tvrzeními týkajícími se kvality nebo ceny.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.