Menu

Rozhodnutí vydaná v roce 2021 o uložení pokuty, dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Informace poskytl: 17. 2. a 21. 2. 2022, Mgr. David Witoš, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 22. 2. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí rozhodnutí krajského úřadu vydaných v roce 2021 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona o poskytnutí rozhodnutí krajského úřadu vydaných v roce 2021 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

Poskytnuté informace:
Žadateli byla požadovaná rozhodnutí poskytnuta přípisy č. j. MSK 24381/2022 ze dne 16. 2. 2022 a MSK 27871/2022 ze dne 21. 2. 2022, které jsou vč. příloh uloženy níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.