Menu

Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím o odmítnutí žádosti (resp. její části) z důvodu zneužití práva na informace

Informace poskytla: 7. 4. 2022, Mgr. Radka Hasil Edelmannová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 18. 4. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací vztahujících se k odvoláním proti rozhodnutím o odmítnutí žádosti (resp. její části) z důvodu zneužití práva na informace – o kolika odvoláních krajský úřad rozhodoval v letech 2017–2021, poskytnutí kopií rozhodnutí krajského úřadu a povinného subjektu.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 44195/2022 ze dne 7. 4. 2022, který je zveřejněn níže, přílohy jsou k nahlédnutí na odboru právním a organizačním.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.