Menu

Žádost o odvolání velitele krizového štábu města Havířova

Informace poskytla: 24. 2. 2022, Ing. Danuše Kratochvílová, Ph.D., odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 11. 3. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:

  1. Uveďte č. j., pod kterým vedete toto mé podání
  2. Uveďte č. j., pod kterým jste jako velitel krizového štábu Moravskoslezského kraje postoupil mé původní podání ze dne 22. 12. 2021 na Úřad vlády ČR, se kterým se neztotožňuje pan Ing. Josef Bělica, MBA.
  3. Uveďte datum a formu postoupení mého podání na Úřad vlády ČR. Uveďte, jaké opatření jste učinil k osobě primátora pana Ing. Josefa Bělici, MBA.
  4. Uveďte datum změny velitele krizového štábu ve městě Havířov.
  5. Uveďte, zdali jste pověřil jinou osobu, aby plnila úkoly stanovené v ust. § 18 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem: č. j. MSK 22701/2022 ze dne 24. 2. 2022, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.