Menu

Žádost o sdělení počtů žádostí o vydání mezitímního rozhodnutí, počet mezitímních rozhodnutí na jejich základě vydaných

Informace poskytl: 15. 2. 2022, Mgr. Ondřej Gryžboň, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 15. 2. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:

  1. Kolik žádostí o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona krajský úřad obdržel?
  2. Kolika žádostem o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona krajský úřad vyhověl, respektive kolik mezitímních rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona krajský úřad vydal?
  3. V případě, že krajský úřad mezitímní rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona vydal, žádám krajský úřad o poskytnutí všech těchto vydaných mezitímních rozhodnutí v anonymizované verzi.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 21762/2022 ze dne 15. 2. 2022, který je uložen níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.