Menu

Žádost o sdělení spisové značky a oprávněné úřední osoby

Informace poskytl: 6. 6. 2022, Mgr. Lukáš Kyselý, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 17. 6. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení, pod jakým číslem jednacím a spisovou značkou je zaevidována jím podaná stížnost na nevhodné chování úřední osoby, vyhotovená dne 1. 4. 2022, a které oprávněné úřední osoby se podílejí na výkonu pravomoci správního orgánu v záležitostech souvisejících s obsahem shora zmíněného podání.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 77891/2022 ze dne 6. 6. 2022, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.