koronaweb
Menu

Zápisy z jednání pracovní skupiny ustanovené v rámci Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava

Informace poskytla: 27. 4. 2021, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 30. 4. 2021

Předmět žádosti:

Žadatel s odkazem na dopis ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj, č. j. MSK 75892/2020, sp. zn. DHS/17554/2020/Kap 281. V5 N, ze dne 25. 9. 2020, ze kterého cituje: „...k naplnění smlouvy byla na základě čl. 6 Smlouvy zřízena pracovní skupina“ požaduje informace poskytnutím kopií zápisů z veškerých jednání této pracovní skupiny z let 2018, 2019, 2020 a 2021.

Poskytnuté informace:

Žadateli byly požadované informace poskytnuty v přílohách přípisu č. j. MSK 49512/2021 ze dne 27. 4. 2021, které jsou zveřejněny níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.