Menu

Zpracování osobních údajů – Útvar podpory řízení

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Bezpečnostní prověrky zaměstnanců zaměstnanci kraje, kteří mají přístup k utajovaným informacím – jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, stupeň utajení, bydliště, trestní bezúhonnost, odsouzení za trestný čin Ministerstvo obrany České republiky, Národní bezpečnostní úřad po dobu platnosti oznámení či osvědčení
Ochrana osob a majetku (kamerový systém) zaměstnanci kraje a návštěvníci krajského úřadu – lokalita, podobizna Policie ČR (v případě řešení incidentu na základě žádosti) 7 dnů (automatické mazání)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.