koronaweb
Menu

Výsledky Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2020

Schválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1831 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020" uvedeným žadatelům:

Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Návrh dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Počet dosažených bodů Časová použitelnost
1 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Mobilní hospicová péče pro dospělé neinvestiční 300 000 10,08 % 20,0 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
2 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Mobilní hospicová péče pro děti neinvestiční 300 000 20,68 % 20,0 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
3 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Dětský hospicový stacionář neinvestiční 300 000 27,73 % 20,0 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
4 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Konziliární paliativní tým v ambulanci paliativní medicíny neinvestiční 300 000 35,50 % 20,0 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
5 44940998 Charita Ostrava Církevní organizace Zajištění provozu Hospice sv. Lukáše neinvestiční 300 000 2,06 % 20,0 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
6 45235201 Charita Frýdek-Místek Církevní organizace Podpora mobilní hospicové péče neinvestiční 133 000 69,63 % 20,0 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
7 44940998 Charita Ostrava Církevní organizace Podpora provozu Mobilního hospice sv. Kryštofa neinvestiční 300 000 8,33 % 20,0 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
8 43964591 Charita Opava Církevní organizace Poslední chvíle doma neinvestiční 300 000 69,77 % 19,5 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
9 05115841 MEDICA Třinec, z.ú. Ústav Hospicová péče na třinecku 2020 neinvestiční 293 200 64,70 % 19,5 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
10 03632661 Andělé Stromu života p. s. Pobočný spolek Mobilní hospic Strom života_kontaktní a výjezdní místo Nový Jičín neinvestiční 300 000 5,85 % 19,5 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
11 03632661 Andělé Stromu života p. s. Pobočný spolek Mobilní hospic Strom života-výjezdní a kontaktní místo Havířov neinvestiční 300 000 9,36 % 19,5 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
12 60337842 Charita Český Těšín Církevní organizace Paliativní péče na Těšínsku neinvestiční 65 600 68,55 % 19,0 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
13 42864917 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Mobilní hospic 2020 neinvestiční 24 500 7,64 % 18,5 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
          celkem: 3 216 300      

Náhradní žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1831 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020" náhradnímu žadateli:

Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Návrh dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Počet dosažených bodů Časová použitelnost
1 26850176 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum v oblasti paliativní péče pro odbornou i laickou veřejnost neinvestiční 300 000 54,29 % 17,5 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Neschválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1831 rozhodlo neposkytnout účelovou dotaci v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020" uvedenému žadateli:

Poř. č. IČO Název žadatele Právní forma Název projektu Charakter dotace Požadovaná výše dotace (v Kč) Podíl dotace na celkových nákladech (v %) Návrh dotace (v Kč) Důvod neposkytnutí
1 03632661 Andělé Stromu života p. s. Pobočný spolek Mobilní hospic Strom života_nastavení a rozvoj dětské paliativy neinvestiční 300 000 76,53 % 0,00 Nesplňuje podmínku dotačního programu. Spoluúčast na celkových nákladech je vyšší než 70 %.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.