koronaweb
Menu

Výsledky Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Schválené žádosti

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Ppočet bodů
04/20 KP 1/20 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Komunitní centrum Borek - - 686 000 10,20 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 25
06/20 KP 1/20 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Komunitní práce v Ostravě-Kunčičkách a v Ostravě-Přívoze - - 551 700 12,69 70 000 neinvestiční 1. 3. - 31. 12. 2020 25
17/20 KP 1/20 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Místo, kde žijeme III 1903454 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 244 800 28,59 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 23
14/20 KP 1/20 Nová možnost, z.ú. 05078261 ústav Vytváření "domova" v romské komunitě 6604354 - - 86 100 69,92 60 200 neinvestiční 1. 2. - 30. 11. 2020 23
11/20 KP 1/20 Spolek PORTAVITA 22611908 spolek Cesta k domovu IV - - 353 000 19,83 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 23
03/20 KP 1/20 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Zárubek pro děti 2020 - - 136 000 51,47 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 23
02/20 KP 1/20 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Podpora leadrovských skupin 2020 - - 101 000 69,31 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 23
10/20 KP 2/20 Charita Frýdek-Místek 45235201 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Posílení kompetencí obyvatel sociálně vyloučené lokality a sociálních pracovníků Centra Pramínek II 5623457 číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 ve znění pozdějšího dodatku 49 100 40,33 19 800 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 22
Celkem 500 000

Náhradní žádosti

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

Poř. č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 09/20 KP 2/20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Vzdělávání pracovníků Terénního programu Ostrava 6252968 číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků 102 000 68,63 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 16/20 KP 1/20 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Společnou cestou v Opavě 1212495 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 251 300 27,86 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 07/20 KP 2/20 Slezská diakonie 65468562 evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Návazná podpora v terénu 2793900 číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 115 000 60,87 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 15/20 KP 1/20 Hornosušská poradna, z. s. 22871934 spolek Bedřiška - pozitivní příklad soužití majority a minority - - 592 800 11,81 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 08/20 KP 2/20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sociálně-terapeutické skupiny v Azylovém domě pro muže 1411560 číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků 102 000 68,63 70 000 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 13 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 05/20 KP 1/20 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Pro lepší budoucnost rodin s dětmi. - - 584 700 11,95 69 900 neinvestiční 1. 1. - 31. 12. 2020 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
Celkem 419 900

Neschválené žádosti

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Odůvodnění neposkytnutí dotace
12/20 KP 2/20 KOLA PRO AFRIKU, obecně prospěšná společnost 29397596 obecně prospěšná společnost O kolečko víc 100 300 69,79 70 000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost o dotaci podána po termínu sběru žádostí
13/20 KP 2/20 KOLA PRO AFRIKU, obecně prospěšná společnost 29397596 obecně prospěšná společnost Jedeme dál 100 300 69,79 70 000 neinvestiční Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - žádost o dotaci podána po termínu sběru žádostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.