Zpráva

Adresář příjemců povinnosti vydavatele nabídnout ke koupi výtisk jím vydané neperiodické publikace

dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb.

 • Knihovna Akademie věd ČR
  Národní 3
  115 22 Praha 1
 • Kancelář Poslanecké sněmovny
  Parlamentní knihovna
  Sněmovní 4
  118 26 Praha 1
 • Státní technická knihovna
  Mariánské nám. 5
  110 01 Praha 1
 • Národní muzeum
  knihovna
  Václavské náměstí 68
  115 79 Praha 1
 • Památník národního písemnictví
  knihovna
  Strahovské nádv. 1/132
  118 38 Praha 1
 • Středočeská vědecká knihovna
  Gen. Klapálka 1641
  272 80 Kladno
 • Vědecká knihovna
  Ostružnická 3
  771 77 Olomouc
 • Jihočeská vědecká knihovna
  Na Sadech 27
  370 59 České Budějovice
 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Smetanovy sady 2
  305 48 Plzeň
 • Krajská vědecká knihovna
  Rumjancevova 1362/1
  460 53 Liberec
 • Severočeská vědecká knihovna
  W. Churchilla 3
  401 01 Ústí nad Labem
 • Studijní a vědecká knihovna
  Hradecká 1250/2
  500 03 Hradec Králové
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  Prokešovo náměstí 9
  728 00 Ostrava
 • Krajská knihovna Vysočiny
  Havlíčkovo náměstí 87
  580 01 Havlíčkův Brod
 • Krajská knihovna
  I. P. Pavlova 7
  360 87 Karlovy Vary
 • Krajská knihovna
  Pernštýnské náměstí 77
  530 94 Pardubice
 • Krajská knihovna Františka Bartoše
  tř. Tomáše Bati 204
  761 60 Zlín
 • Městská knihovna v Praze
  Mariánské nám. 1
  115 72 Praha
frame-scrollup