Zpráva

Císařská silnice je minulostí, mezi Ostravou a Opavou se bude jezdit po moderní, rychlé komunikaci

Motoristé, cestující mezi Ostravou a Opavou, se po mnoha letech volání po kvalitní a rychlé spojnici mezi těmito městy konečně dočkali.

Od zítřka (13. 10. 2015) budou moci v tomto úseku jezdit po nové silnici. Do provozu bude totiž slavnostně uvedena stavba s názvem Silnice I/11, Mokré Lazce - hranice okresu Opava, Ostrava. Změny čekají i cestující veřejnou linkovou dopravou.
Jde o bezmála desetikilometrovou novostavbu moderní čtyřpruhové, směrově rozdělené silnice I. třídy, výhradně s mimoúrovňovými křižovatkami. Nová komunikace zrychlí pozemní dopravu mezi Ostravou a Opavou téměř o pět minut a kapacitní a bezpečnostní deficity staré silnice se stanou minulostí.
„Hlavní dopravní spojení severozápadní části kraje s krajským městem Ostravou, napojení ze severozápadu na dálnici D1 a rychlostní silnice dosud procházelo Hrabyní a Velkou Polomí. Denně více než 15 tisíc vozidel a 2 tisíce kamionů tak musely absolvovat cestu přes legendární Hrabyňský a Josefovský kopec po téměř původní císařské silnici z Opavy do Těšína. Když stavbu nové komunikace bezmála na dva roky pozastavil tehdejší ministr dopravy za Věci veřejné Vít Bárta, protestovali proti jeho rozhodnutí starostové i obyvatelé obcí, kterým hustý provoz ztrpčoval život,“ vzpomíná hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
Upozornil, že obnovit výstavbu tolik potřebné silnice by se nepodařilo, nebýt aktivit Moravskoslezského kraje, poslanců a senátorů z Moravskoslezského kraje, starostů obcí či Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.
Výstavbu očekávané komunikace provázely kromě obstrukcí vrcholných politiků také majetkové spory. „Snažilo se je řešit Ředitelství silnic a dálnic ČR. K potřebě zajistit občanům kraje dlouho očekávanou dopravní cestu přistoupilo vstřícně i zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Díky rozhodnutí krajských zastupitelů jsme mohli i my sami vykoupit část pozemků a odstranit poslední překážky dokončení díla. Kraj na výkupy přispěl dvěma miliony korun,“ dodal náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Daniel Havlík.
Stavbou silnice I/11 byly dotčeny i silnice III. třídy, které umožňovaly příjezd ke staveništi. Proto musely být na základě požadavků Moravskoslezského kraje opraveny. „Nový kabát“ tak mají vybrané úseky silnic III/4651 v Horní Lhotě, III/46613 Plesná – Velká Polom, III/46610 Velká Polom – Háj ve Slezsku, III/4666 v průtahu Hrabyní a III/4667 pro napojení Smolkova.
Moravskoslezský kraj samostatnými akcemi z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko zajistil také modernizaci silnice II/465 Horní Lhota - Zátiší za 15,9 milionu korun. V současnosti ještě opravuje silnici III4666 Hrabyně - Háj ve Slezsku za 13,1 milionu korun.
V souvislosti se zprovozněním nové silnice dojde i k úpravám tras spojů veřejné linkové dopravy. Změní se trasy i jízdní řády příměstských autobusových linek, vznikne také nová zastávka. Tato dopravní situace bude trvat zhruba tři roky, než se postaví mimoúrovňová křižovatka v blízkosti hypermarketu Globus v Ostravě. Pak se příměstské linky vrátí na svou původní trasu. Změna se dotkne i provozu dálkových linek.
Podrobné informace o změnách veřejné linkové dopravu zájemci najdou na webových stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Doprava.

frame-scrollup