Zpráva

Akční plán protihlukových opatření

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunkace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě podkladů dodaných Ministerstvem zdravotnictví zajistil vypracování dokumentu Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Pro potřeby hlukového mapování v 3. kole se hlavními pozemními komunikacemi myslí všechny hlavní silnice s intenzitou více než 3 milióny vozidel za rok. Současně jsou tyto komunikace v majetku Moravskoslezského kraje a situovány mimo Aglomeraci Ostrava.


11. března 2020
frame-scrollup