Zpráva

Bezpečná dopravní infrastruktura Moravskoslezského kraje

Obchvaty měst a obcí, železniční přejezdy, bezpečnost na silnicích a chytré technologie v dopravě. To byla hlavní témata, o kterých diskutovali účastníci Setkání u kulatého stolu na téma Bezpečná dopravní infrastruktura Moravskoslezského kraje. Akci, na které se sešli zástupci měst a obcí z regionu, zástupci kraje, ministerstev, policie i dalších důležitých institucí a firem, pořádala v Ostravě společnost Magnus Regio už posedmé.

 V úvodu upozornil náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka na rekonstrukce dopravních staveb v kraji. „V letošním roce jsme zahájili 90 dopravních staveb, což může být místy pro řidiče komplikované. Opravy už byly ale naléhavě potřeba, takže doufáme, že nám řidiči prominou,“ upozornil náměstek.
Co se v kraji v rámci dopravní infrastruktury připravuje doplnil ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Luděk Sosna. „Intenzivně pracujeme na stavbě D 48, ovšem vykoupení pozemků u Rychaltic není úplně jednoduché,“ informoval Sosna a zmínil také severní obchvat Opravy nebo železniční stavby, kde byl například vypsán tendr na železniční uzel v Ostravě. 

Do diskuze o dopravě se zapojili také starostové. „Když je tunel na D1 uzavřen, veškerá doprava proudí přes hlavní tah v našem městě a místní tak v podstatě nemůžou projet ani z jedné strany města na druhou, protože centrem vede nekonečný proud aut a kamionů,“ upozornil František Kopecký z Klimkovic a požádal v tomto případě o součinnost policie s řízením dopravy. Na jeho slova reagoval vrchní komisař Krajského ředitelství policie MSK Vladimír Kovářčík, že plynulost a s ní spojená bezpečnost dopravy je pro policii prioritní, a proto se zapojuje i do plánování uzavírek a doporučuje termíny mimo předpokládaná vytížení, jako je například konec prázdnin a začátek školního roku.

Dalšími tématy bylo využívání chytrých technologií v dopravě, vysokorychlostní železnice, zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech, nebo například aktuální stav čerpání evropských dotací letos a pro rok 2019.


10. září 2018
frame-scrollup