Zpráva

Business snídaně - Bezpečná dopravní infrastruktura MSK

Dne 8. 9. 2017 se v Ostravě uskutečnilo pracovní setkání za účasti významných představitelů Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury, Policie ČR a dalších organizací z odvětví dopravy. Za Moravskoslezský kraj se tohoto setkání účastnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Nosným tématem byla bezpečná a chytrá dopravní infrastruktura v Moravskoslezském kraji, napojení na vysokorychlostní železnice, vybudování obchvatů, vyřešení tranzitní dopravy a složitosti legislativy.

Podrobnější reportáž z daného setkání můžete nalézt v reportáži Moravského hospodářství.

frame-scrollup