Zpráva

Centrum Budišova nad Budišovkou má nový kabát

Obyvatelé Budišova nad Budišovkou se po dlouhých letech čekání dočkali rekonstrukce Halaškova náměstí a náměstí Republiky. Díky perfektní spolupráci s města a kraje dostala nový kabát i silnice, která vede centrem města. Slavnostně ji dnes lidem do užívání předali zástupci investora – Moravskoslezského kraje, respektive jeho příspěvkové organizace Správy silnic MSK a představitelé Budišova nad Budišovkou.

Město Budišov nad Budišovkou se na modernizaci náměstí podílelo 11 miliony korun. Opravy komunikace, které stály 5,57 milionu korun, zaplatil jejich vlastník, tedy Moravskoslezský kraj. Na zrekonstruovaný úsek na náměstí ještě navázala souvislá oprava silnice II/443 a III/4405 za 2,4 milionu z krajských peněz. Práce dostala na starost firma KARETA s.r.o.

„Spolupráce s městem byla perfektní, vše se složitě koordinovalo ke společnému cíli – aby cesta byla opravená a nemuselo se do ní za chvíli kopat znovu. A povedlo se. Věřím, že bude dobře sloužit řidičům a náměstí se bude líbit. Centrum Budišova nad Budišovkou bude bezpečnější a komfortnější. V rámci rekonstrukce krajské silnice tu vznikl i nový chodník, přechody pro chodce a hlavně místa pro parkování,uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

„Město Budišov nad Budišovkou investovalo ze svého rozpočtu do zlepšení bezpečnosti chodců a obyvatel 11 milionů korun. V rámci projektu jsme zrekonstruovali chodníky a parkovací stání podél krajské komunikace, vznikly nové přechody pro chodce, vše je řádně nasvíceno novým osvětlením. Zelené pásy podél komunikace byly osázeny okrasnými stromy, trvalkami a květinami. Projektovou přípravu na sebe vzalo město. Vážíme si dobré a dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem a SSMSK. Bez nich bychom tento projekt společně nezrealizovali,“ dodal starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

„Přes 380 metrů krajské silnice III/4405, která vede podél obou náměstí, prošlo kompletní rekonstrukcí. Nové jsou i uliční vpusti napojené do nově zrekonstruované kanalizace. Je tak zajištěno dokonalé odvodnění cesty. Řidičům bude sloužit také nové svislé i vodorovné dopravní značení,“ dodal ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK)Tomáš Böhm.

Správa silnic Moravskoslezského kraje se stará o 2737 kilometrů silnic nižších tříd a spravuje na nich 1136 mostů. „I když kraj pracuje na zlepšování kondice cest a mostních komplexů, potřebují další a další finanční injekce na modernizaci. V minulosti se do nich moc neinvestovalo, chtělo by to takových 6 miliard, abychom opravili všechno, co je třeba. To je vysoká částka, takže modernizujeme postupně, rovnoměrně v celém kraji, rozhodující je technický stav,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že letos šlo na dopravní stavby přes 812 milionů korun, které se kraji podařilo získat. Z krajského rozpočtu to je přes 87 milionů korun.

„Máme plán také na příští rok, v této chvíli vrcholí příprava krajského rozpočtu na rok 2020. Věřím, že těch peněz na dopravní stavby v kraji bude minimálně stejně jako letos,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.


11. listopadu 2019
frame-scrollup