Zpráva

Díky novému kruhovému objezdu bude doprava v Krmelíně bezpečnější a plynulejší

Krmelín má novou okružní křižovatku. Slavnostně ji dnes řidičům do užívání předali zástupci investora – Moravskoslezského kraje, respektive jeho příspěvkové organizace Správy silnic MSK, a obce Krmelín.

Nový kruhový objezd vznikl přestavbou průsečné křižovatky silnic II/486 vedoucí z Krmelína do Kopřivnice a silnicí III/4841. Celkové náklady na stavbu přesáhly 20 milionů korun, obec Krmelín přispěla necelými 4 miliony. Postavila ho firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

„Objektivní čísla a subjektivní pocity řidičů dokazují, že kruhové objezdy jsou bezpečnější a doprava je díky nim plynulejší než na průsečných křižovatkách. Proto Moravskoslezský kraj podporuje tyto rekonstrukce a výstavbu rondlů a financuje je ze svého rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. Dodal, že kromě krmelínského „kruháče“ letos kraj financoval například stavbu okružní křižovatky v Klimkovicích nebo v Bohumíně.

„Máme plán také na příští rok, v této chvíli vrcholí příprava krajského rozpočtu na rok 2020. Chtěli bychom postavit kruhový objezd třeba v Krásném Poli, Ludgeřovicích, Brušperku a výhledově i v Kopřivnici. Všechno ale závisí na penězích, které na to budeme mít. Zatím se ale vždy povedlo v krajském rozpočtu prostředky na takovéto zvýšení bezpečnost najít,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Nová okružní křižovatka v Krmelíně má asfaltový povrch o celkovém vnějším průměru 32 metrů se středovým betonovým prstencem o šířce 2,5 metru. Zároveň byla vybudovaná nová kanalizace pro odvedení srážkových vod z vozovky a nově je zatrubněný potok Machůvka, který teče pod komunikací. Nové jsou i uliční vpusti, chodník pro pěší ze zámkové dlažby, přeložky plynovodu a místního rozhlasu, veřejné osvětlení a oplocení přilehlých pozemků,“ řekl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm. Dodal, že pro bezpečnější přecházení jsou na silnici postaveny tři přechody pro chodce, které jsou vedeny přes dělící ostrůvky. „Nové jsou i tři zastávkové pruhy z cementobetonu pro autobusy, svislé i vodorovné dopravní značení,“ upřesnil ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm s tím, že koncem září po dokončení stavby bylo vydáno povolení k jejímu předčasnému užívání, v současné době se podává žádost o kolaudační souhlas.


6. listopadu 2019
frame-scrollup