Zpráva

Dopravní obslužnost Moravskoslezského kraje

Dopravní obslužnost v Moravskoslezském kraji je zajišťována prostřednictvím železniční, příměstské autobusové a městské hromadné dopravy v rámci závazku veřejné služby objednávané krajem a obcemi.

Rozsah dopravní obslužnosti kraje stanovuje a financuje v samostatné působnosti kraj, v kompetenci obcí je dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti kraje.

Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti podle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je na území kraje vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Rozsah základní dopravní obslužnosti na období od 9. 12. 2018, a další období 2018 stanovilo zastupitelstvo kraje dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1079.

frame-scrollup