Zpráva

Dopravní obslužnost Moravskoslezského kraje

Přehled provozovatelů veřejné služby v přepravě cestujících

Dopravní obslužnost v Moravskoslezském kraji je zajišťována prostřednictvím železniční, příměstské autobusové a městské hromadné dopravy v rámci  závazku veřejné služby objednávané krajem a obcemi. Rozsah dopravní obslužnosti kraje stanovuje a financuje v samostatné působnosti kraj, dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti kraje je v kompetenci obcí.

Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti na území kraje je dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Rozsah základní dopravní obslužnosti na období roku 2015 a let následujících stanovilo zastupitelstvo kraje dne 25. 9. 2015 svým usnesením č. 16/1589.  

Provozovatelé veřejné služby:
A. Provozovatelé na základě smlouvy uzavřené bez výběrového řízení. Platnost smluv na období let 2007 – 2018.
Linková osobní doprava

Provozovatel Kompenzace 2017 Výkony 2017
ARRIVA MORAVA a.s. 297 174 820 Kč 12 432 909 km
TQM – holding, s.r.o. 103 060 000 Kč 4 110 000 km
ČSAD Frýdek-Místek a.s. 70 704 000 Kč 2 798 568 km
ČSAD Karviná a.s. 70 401 000 Kč 3 469 582 km
ČSAD Havířov a.s. 46 258 000 Kč 1 984 493 km
Osoblažská dopravní společnost, s.r.o. 10 739 931 Kč 481 530 km
Dopravní podnik Ostrava a.s. 6 700 000 Kč 353 559 km
Ján Kypús – BUS s.r.o. 5 620 000 Kč 250 115 km
ČSAD Vsetín a.s. 3 110 289 Kč 218 480 km
Městský dopravní podnik Opava a.s. 1 709 000 Kč 63 346 km

Drážní doprava

Provozovatel Kompenzace 2017 Výkony 2017
České dráhy, a.s. 876 109 000 Kč 7 000 899 vlkm
GW Train Regio a.s. 8 869 000 Kč 104 304 vlkm
Dopravní podnik Ostrava a.s. 4 000 000 Kč 82 956 vlkm

B.    Provozovatelé na základě smlouvy uzavřené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Linková osobní doprava

Provozovatel Oblast Kompenzace 2017 bez započtení tržeb Výkony 2017
ČSAD Vsetín a.s. Jablunkovsko a Třinecko (na období 10 let od 13. 12. 2015) 55 904 355 Kč 1 775 305 km
ČSAD Havířov a.s. Českotěšínsko
(na období 10 let od 11. 12. 2016)
77 910 364 Kč 2 687 491 km

 


telefon: 595 622 556
e-mail: jarmlia.pistekova@msk.cz
frame-scrollup