Zpráva

Dopravní obslužnost Moravskoslezského kraje

Přehled provozovatelů veřejné služby v přepravě cestujících

Dopravní obslužnost v Moravskoslezském kraji je zajišťována prostřednictvím železniční, příměstské autobusové a městské hromadné dopravy v rámci  závazku veřejné služby objednávané krajem a obcemi. Rozsah dopravní obslužnosti kraje stanovuje a financuje v samostatné působnosti kraj, dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti kraje je v kompetenci obcí.

Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti na území kraje je dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Rozsah základní dopravní obslužnosti na období roku 2018 a let následujících stanovilo zastupitelstvo kraje dne 14. 12. 2017 usnesením č. 6/545.

Provozovatelé veřejné služby:
A. Provozovatelé na základě smlouvy uzavřené bez výběrového řízení. Platnost smluv na období let 2007 – 2018.
Linková osobní doprava

Provozovatel Kompenzace 2018 Výkony 2018
ARRIVA MORAVA a.s. 319 434 540 Kč 12 434 322 km
TQM – holding, s.r.o. 112 942 000 Kč 4 197 173 km
ČSAD Frýdek-Místek a.s. 75 047 240 Kč 2 736 708 km
ČSAD Karviná a.s. 55 887 217 Kč 2 167 321 km
ČSAD Havířov a.s. 44 042 685 Kč 1 692 316 km
Osoblažská dopravní společnost, s.r.o. 12 435 100 Kč 486 894 km
Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 230 000 Kč 354 467 km
Ján Kypús – BUS s.r.o. 2 890 000 Kč 125 058 km
ČSAD Vsetín a.s. 3 150 000 Kč 218 504 km
Městský dopravní podnik Opava a.s. 1 930 000 Kč 63 346 km

Drážní doprava

Provozovatel Kompenzace 2018 Výkony 2018
České dráhy, a.s. 889 424 000 Kč 7 031 000 vlkm
GW Train Regio a.s. 9 680 000 Kč 111 672 vlkm
Dopravní podnik Ostrava a.s. 4 030 000 Kč 82 956 vlkm

B. Provozovatelé na základě smlouvy uzavřené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Linková osobní doprava

Provozovatel Oblast Kompenzace 2018 bez započtení tržeb Výkony 2018
ČSAD Vsetín a.s. Jablunkovsko a Třinecko (na období 10 let od 13. 12. 2015) 59 842 620 Kč 1 866 000 km
ČSAD Havířov a.s. Českotěšínsko
(na období 10 let od 11. 12. 2016)
79 039 110 Kč 2 687 491 km
ČSAD Karviná a.s. Karvinsko
(na období 10 let od 10. 6. 2018)
29 057 863 Kč 827 624 km
ČSAD Karviná a.s. Orlovsko
(na období 10 let od 10. 6. 2018)
39 740 145 Kč 1 128 020 km

telefon: 595 622 556
e-mail: jarmlia.pistekova@msk.cz
frame-scrollup