Zpráva

Dopravní situace v Ostravě v letech 2018-2020

Ostravu čeká od příštího roku významné dopravní omezení na ulici Rudná.

Ředitelství silnic a dálnic ČR v sezoně 2018 zahajuje na silnici I. třídy č. I/11 (ul. Rudná v Ostravě) rekonstrukci mostů přes Ostravici a železniční vlečku u Hornbachu. Po celou dobu prací bude možné projíždět jen ve směru Havířov – Ostrava. Ve směru do Havířova nebude doprava po mostě možná a řidiči musí využít objízdných tras, zejména ulice Místecká, Plzeňská, Frýdecká.

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Ostrava ve stejném období zahajují rekonstrukci mostů na ulici Výškovická. Jedná se o mosty přes ulici Rudná a železniční trať 321. Na těchto mostech je společně vedena silniční a tramvajová dprava. Práce se předpokládají na dvě stavební sezóny. Po dobu oprav bude preferována hromadná doprava a vždy bude zajištěn provoz tramvají. Ve zbývajcím volném dopravním prostoru bude vedena silniční doprava, podle etapy prací buď ve směru do Výškovic nebo od Výškovic. Pro opačný směr bude nutné využívat objízdné trasy, primárně ulici Plzeňská.


13. listopadu 2017
frame-scrollup