Zpráva

Důležitá upozornění

Finanční způsobilost 2020

Termín pro prokázání finanční způsobilosti do 31. 7. platí i v roce 2020. Na písemnou žádost dopravce může být termín prokázání prodloužen do 31. 8. 2020.

Subjekty, které v daném termínu finanční způsobilost neprokáží, obdrží výzvu k znovu splnění podmínky finanční způsobilosti a bude jim k tomu stanovena přiměřená lhůta zohledňující i aktuální situaci související s COVID-19.

Výzva bude zaslaná poštou nebo do datové schránky dopravce.

Zveřejněno dne 10. 7. 2020

Novela zákona o silniční dopravě

Od 1. 7. 2020 nabývá účinnosti novelizační zákon č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 1. Taxi novela
  v rámci novelizace předpisu dochází k úpravě provozu taxislužby, který reaguje na využívání elektronických prostředků objednávek přepravních služeb. V souvisejících dokumentech naleznete přehlednou metodiku Ministerstva dopravy, která shrnuje změny v taxislužbě.
 2. Další podstatné změny
  - Končí povinnost označovat velká vozidla obchodní firmou dopravce.
  - Zahraničním dopravcům je do zákona nově zakotvena povinnost mít ve vozidle překlad pracovní smlouvy do českého jazyka.

Prodloužení platnosti eurolicencí, osvědčení řidičů a ověření tachografů v souvislosti s COVID-19

Dne 4. 6. 2020 nabylo účinnosti NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 ze dne 25.května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy. Kompletní informaci včetně úplného znění nařízení naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Odpovědní zaměstnanci odboru dopravy

V případě potřeby dalších informací, kontaktujte příslušné zaměstnance odboru dopravy a chytrého regionu:

 • Ing. Petra Králová, tel. 595 622 134
 • Ing. Alice Netopilová, tel.: 595 622 123
 • Marie Odstrčilová, tel.: 595 622 681
frame-scrollup