Zpráva

Expertní týmy pro chytrý region už pracují

Náměstek hejtmana Jakub Unucka ustavil týmy expertů pro chytrý region.

Budou pracovat v oblastech infrastruktury, dopravy, zdravotnictví, úspor a zabývat se také snižováním byrokracie a elektronizací veřejné správy.

Jednotlivé týmy jsou složeny ze zástupců odborné sféry a zaměstnanců krajského úřadu. Členy jsou akademičtí pracovníci, věnující se základnímu i aplikovanému výzkumu, zástupci komerční sféry, vývojoví pracovníci technologických firem.

První expertní tým se sešel už na začátku března a nastínil základní konceptuální myšlenky infrastrukturních projektů, například propojení krajských budov optickou sítí pro vysokorychlostní internet, zajištění přenosu pro internet věcí, vznik krajského datového uložiště a související správu otevřených dat, či eGovernment.

„Experti budou pracovat například na vytvoření regionálního datového analytického centra a jeho napojení na ostravský superpočítač, vysokorychlostní datové sítě. Cílem je také komplexní elektronizace zdravotnických procesů, rozvoj eHealth, vytvoření objednávkových a vyvolávacích systémů ve všech krajských nemocnicích, telemedicína. Týmy se budou zabývat inteligentními dopravními systémy, chytrým parkováním a řízením křižovatek, ekologickou dopravou. Chceme mimo jiné vybudovat nabíjecí infrastrukturu pro elektrokola a elektromobily, dále elektronizovat procesy v rámci celé korporace, tedy krajského úřadu a příspěvkových organizací kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.


27. března 2017
frame-scrollup