Zpráva

Jízdu linkovými autobusy cestujícím zpříjemní „smart vychytávky“

Chytřejší ODISka, úhrada jízdného platební kartou i v příměstských autobusech, elektronické informační panely a další „smart vychytávky“ zavedla společnost KODIS do veřejné autobusové dopravy.

„Smart je pro nás vše, co šetří lidem čas a peníze za použití moderních technologií. Ve veřejné autobusové dopravě začínáme modernizací odbavovacího systému dopravců.  Znamená to třeba zavedení ‚chytřejší‘ krajské dopravní čipové karty ODISky. V Ostravě se také skvěle osvědčil nákup jízdenky bankovní platební kartou, proto ji zavádíme i u dalších dopravců v příměstské dopravě. Odbavení je rychlejší, pohodlné, pro cestující cenově výhodnější. Předpokládáme, že brzy bude možné platební kartou platit i u Českých drah,uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka s tím, že rozvoje se mimo jiné dočkal také informační systém pro cestující, mění se stávající centrální dopravní dispečink.

„Cílem veškerých ‚chytrých‘ aktivit je, aby veřejnými ekologickými dopravními prostředky, v nichž je samozřejmost klimatizace, wifi, možnost platit kartou a chytrými mobily, informační systém a další ‚smart‘ služby jezdilo více cestujících,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka, který také za společnost KODIS převzal cenu za chytrý systém pro zúčtování jízdného v Moravskoslezském kraji. Na 16. ročníku soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018 cenu udělilo Sdružení pro dopravní telematiku.

„Tento projekt využívající k odbavení cestujících v prostředcích veřejné dopravy bankovní karty a dynamického výpočtu nejvýhodnější ceny jízdného podle počtu a délky uskutečněných jízd s garancí maximální ceny je po Londýnu druhou implementací na světě. Společnost KODIS, která v Moravskoslezském kraji zajišťuje organizaci veřejné dopravy, byla investorem této akce. Je to obrovské ocenění naší práce a našich vizí, které uvádíme do života a neustále zlepšujeme naše služby ve veřejné dopravě,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Projekty zavádění smart technologií:

Elektronické informační panely zobrazující aktuální odjezdy

Společnost KODIS pořídila v letech 2014 a 2015  56 elektronických informačních panelů zobrazujících aktuální odjezdy spojů veřejné dopravy. Kromě toho KODIS spravuje dalších 86 panelů ve vlastnictví jiných subjektů. Města a obce o ně mají velký zájem, proto přibylo dalších 42 panelů rozmístěných v 25 městech a obcích Moravskoslezského kraje.

Vytvoření, dodávka a implementace softwarového řešení pro Multikanálový odbavovací systém

V průběhu roku 2019 bude zásadním způsobem rozšířena možnost platit jízdné ve veřejné dopravě bezkontaktními platebními kartami, případně mobilními telefony. Rozšíří se možnosti využívání existující dopravní karty ODISky i pro jiné než dopravní účely. Stávající úspěšný systém úhrady jízdného prostřednictvím platebních karet se zastropováním denního jízdného, který od roku 2016 funguje u Dopravního podniku Ostrava, se postupně rozšíří do příměstské autobusové dopravy, nejprve v relaci Ostrava - Havířov. Součástí připravovaného upgrade vyhledávače spojení v rámci aplikace Můj ODIS bude nabízena možnost pořídit si jízdenku ve formě QR kódu. Začátkem roku 2019 převzal KODIS od dopravců vydavatelství ODISek, s tím souvisí potřeba zásadního upgrade backoffice a e-shopu. ODISka nové generace umožní navíc nové funkce, a to využití např. ve školství (identifikace žáka, resp. studenta v rámci školních služeb) nebo u dopravců mimo území ODIS.

Zpracování studie proveditelnosti centrálního krajského dopravního dispečinku

Stávající centrální dispečink ODIS pracuje v tzv. automatickém režimu - vyhodnocuje dodržování smluvních výkonů, zajišťuje přípoje. Cílem je dispečink rozšířit na tzv. živý s dispečery a zavést další služby nepřímo spojené s veřejnou dopravou (provoz na komunikacích, parkování, sdílení kol apod.).

Upgrade 5 čteček čipových karet ODISka pro využití u dopravce RegioJet v rámci zapojení dopravce do ODIS

Z iniciativy MSK a společnosti KODIS byly od července 2018 do ODIS zapojeny tři spoje dopravce RegioJet v úseku Návsí – Ostrava hl. n., aby bylo vytvořeno atraktivní spojení v rámci kraje i pro uživatele Tarifu ODIS. Pro kontrolu a evidenci jízdních dokladů – ODISek ve vlacích RegioJet byly pořízeny repasované čtečky včetně potřebných SW úprav.


13. srpna 2019
frame-scrollup