Zpráva

Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Cílem kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava je zlepšení dopravního napojení letiště a rozvojových zón v Mošnově. Jedná se o novostavbu elektrifikované dráhy v délce 2,903 km zaústěnou do regionální dráhy Studénka – Veřovice a končící v nově vybudovaném přestupním terminálu Mošnov, Ostrava Airport. Do kategorie regionální dráha byla zařazena rozhodnutím Ministerstva dopravy čj. 123/2013–130-SPR/7 ze dne 30. prosince 2013. Dráha je veřejně přístupnou dopravní cestou. Stavba byla slavnostně otevřena dne 16. prosince 2014. Pravidelný provoz s cestujícími byl zahájen dnem 13. dubna 2015.

Podmínky přístupu na regionální dráhu upravuje Prohlášení o dráze uveřejněné na stránkách provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace.

frame-scrollup