Zpráva

Kraj získal dvě významné ceny v soutěži Egovernment The Best 2016

V 11. ročníku soutěže magazínu Egovernment, jejímž cílem je představit a ocenit nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice, získal Moravskoslezský kraj mezi krajskými projekty dvě ceny.

První místo za návrh architektury ICT kraje a speciální ocenění za systém pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení Transmise.

Portál Transmise spustil Moravskoslezský kraj do ostrého provozu letos v květnu. V rámci tohoto projektu byly zavedeny e‑Health služby pro výměnu dat mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotnickou záchrannou službou, tedy elektronická komunikace mezi těmito subjekty - elektronické předávání informací o převozu pacienta, o volných kapacitách akutních lůžek v lůžkových zařízeních s rozdělením na standardní a intenzivní péči a další. Portál Transmise umožňuje také rychlou a efektivní elektronickou komunikaci mezi krajskými nemocnicemi a ambulantními lékaři - praktiky i specialisty. Část portálu tvoří také webová aplikace, která umožňuje občanům přes internet nahlédnout do svých zdravotních záznamů vedených v nemocničních informačních systémech krajských nemocnic v Opavě, Krnově, Havířově, Karviné, Třinci a Frýdku-Místku.

Návrh architektury ICT kraje představuje rozsáhlý projekt umožňující efektivní „elektronické vládnutí“ v rámci korporace, tzn. moravskoslezského krajského úřadu a příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Korporátní architektura Moravskoslezského kraje je vnímána Ministerstvem vnitra ČR jako jeden z pilotních projektů implementace Národní architektury veřejné správy ČR.

„Zjednodušeně se dá říct, že korporátní architektura představuje komplexní popis toho, kdo jsme, odkud a kam jdeme a k čemu využíváme informační a komunikační technologie. Jde o podpůrný nástroj umožňující krajskému úřadu kvalitně a efektivně řídit rozsáhlou a složitou korporaci. Elektronické vedení agendy, komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě usnadňuje styk veřejnosti s úřady, občanům nebo podnikatelům šetří čas, zajistí větší otevřenost a transparentnost veřejné správy, efektivitu fungování úřadů a ušetří spoustu veřejných peněz,“ konstatoval ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

CO JE SOUTĚŽ EGOVERNMENT THE BEST:

Jde o sbírku nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy spojenou se soutěží přihlášených projektů. Snahou magazínu Egovernment je shromáždit a prezentovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v daném roce.

Děje se tak ve dvou krocích:

  • Soutěž mezi jednotlivými projekty o titul Egovernment The Best v daném roce.
  • Vydání publikace Egovernment The Best 2016. Jako speciální příloha magazínu Egovernment je k dispozici zdarma (vychází v prosinci 2016), prezentuje všechny přihlášené projekty včetně vítězů jednotlivých kategorií.

V rámci objektivity jsou projekty porovnávány v těchto kategoriích:

  • centrální projekty
  • projekty krajů
  • projekty měst (městských částí)
  • projekty obcí

23. listopadu 2016
frame-scrollup