Zpráva

Letošní ročník CzechRaildays opět obohatila mikrokonference Smart Traffic

Letošní ročník mezinárodního veletrhu drážní i kolejové dopravy a techniky v Ostravě CzechRaildays se nesl v pracovním duchu a poskytl zázemí i pro konferenční a jednací část představitelů největších společností a korporací poskytující služby veřejné dopravy.“

V prostorách konferenčních vozů Českých Drah zasedal nejen výbor pro dopravu Moravskoslezského kraje, který symbolicky řešil právě dopravní obslužnost železnice, ale také poradní sbory náměstka hejtmana pro dopravu, či plénum zástupců SŽDC. Na pořadu jednání bylo jak zhodnocení stavu příprav železničních staveb na území Moravskoslezského kraje, tak stav stávající dopravní infrastruktury nebo mezinárodní spolupráce propojující železniční trasy.

Pod záštitou náměstka hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakuba Unucky se konal také druhý ročník pracovní mikrokoference „Smart traffic“ zaměřený na využití pokročilých a moderních technologií kolejové dopravy. Cílená konfrontace představ zástupců Moravskoslezského kraje a zástupců komerčních firem se setkala s bouřlivou, ale konstruktivní diskuzí. V budoucnu se tak Moravskoslezský kraj může dočkat například bezkontaktních chytrých zákaznických karet s jednotným tarifem nebo sofistikovaných nabíjecích systémů kolejových vozů na alternativní pohony.

frame-scrollup