Zpráva

Mohlo by vás zajímat

Důležité odkazy

  • Správa silnic Moravskoslezského kraj, p.o. – příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem za účelem zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejích součástí a příslušenství a k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy na území kraje; na internetových stránkách organizace jsou k dispozici veškeré informace týkající se silniční sítě ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
  • Letiště Ostrava, a.s. – provozovatel mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava
  • Koordinátor ODIS s.r.o. – správce Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS; na internetových stránkách společnosti jsou k dispozici informace o integrovaném dopravním systému na území Moravskoslezského kraje
  • Ministerstvo dopravy ČR – informace Ministerstva dopravy České republiky
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR za účelem výkonu vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy
  • BESIP – samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR, hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR
  • IDOS – webový jízdní řád IDOS; jeden z výstupů Celostátního informačního systému o jízdních řádech
frame-scrollup