Zpráva

Moravskoslezský kraj bude vodíkovým údolím, zaznělo na mezinárodní konferenci „Hydrogen Days 2019“

Ambiciózní prezentaci kraje jako nového „Hydrogen Valley“ představil odbor dopravy a chytrého regionu na desáté mezinárodní konferenci vodíkových technologií. V kraji budou nejen jezdit desítky autobusů poháněné alternativním palivem, ale také vlaky a automobily. Promyšlená je i výroba vodíku z odpadních produktů průmyslu a jeho distribuce do veřejných plnicích stanic.

Již v roce 2021 vznikne na ostravském Hranečníku první plnička na vodík, která obslouží první várku autobusů dopravců Moravskoslezského kraje, postaví ji Dopravní podnik města Ostravy. Půjde o první demonstrační projekt, který kraj společně s městem Ostravou vstoupí do éry nových technologií založené na vodíkových pohonech.

Distriuce a samotný výroba vodíku bude řešena v návazných projektech tzv. „distribučního řetězce.“ Počítá se s využitím koksárenského, důlního nebo skládkového plynu a jeho následnou distribucí do sítě. V plánu je výstavba dalších plnicích stanic v městech Moravskoslezského kraje a elektrolyzérů, které budou samotný vodík vyrábět.

frame-scrollup