Zpráva

Moravskoslezský kraj chce být chytřejší

Moravskoslezský kraj se, po vzoru řady světových měst a regionů, hlásí ke konceptům „smart,“ tzv. „chytrých měst“ nebo také „chytrých regionů,“ a chce podpořit praktické uplatňování tohoto konceptu v regionu.

Za tímto účelem se vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo zpracovat střednědobou strategii (na období 2017 – 2023) pro uplatnění konceptu „smart“ v Moravskoslezském kraji – nazvanou „Chytřejší kraj“.

Moravskoslezský kraj se chce touto strategií zavázat k naplňování dlouhodobých cílů a k realizaci navrhovaných opatření a projektů v pěti prioritních oblastech – Doprava, ICT Infrastruktura, Zdravotnictví, Debyrokratizace a Úspory.

Cílem Moravskoslezského kraje je přispět k rozvoji a využívání chytrých technologií, zvýšit konkurenceschopnost regionu a kvalitu života jeho obyvatel a současně přispět k naplňování cílů dlouhodobé rozvojové strategie Moravskoslezského kraje a České republiky.

Součástí strategie je obecně formulovaná dlouhodobá vize kraje a představa o tom, kam by se měl posunout kraj s pomocí chytrých technologií v dlouhodobém časovém horizontu přesahujícím patnáct až dvacet let.

frame-scrollup