Zpráva

Moravskoslezský kraj chystá další etapu rekonstrukce estakády Bazaly v Ostravě

Motoristé, kteří jezdí po estakádě Bazaly v Ostravě, se dočkají kvalitnější komunikace. Na přelomu března a dubna začne příprava druhé etapy rekonstrukce páteřní silnice a mostů spojujících centrum krajského města s Frýdkem-Místkem, Havířovem a Bohumínem.

Cílem celé stavby je v centru Ostravy zrekonstruovat šest mostů, přilehlé úseky frekventované Českobratrské ulice (II/479), veřejné osvětlení, trolejové vedení a přeložky sítí. Náklady financované převážně evropskými fondy, Moravskoslezským krajem a městem Ostravou se budou pohybovat okolo 190 milionů korun. Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s.

„Technický stav mostů je špatný, protékají mostní závěry, narušeny jsou betonové konstrukce, ty ocelové jsou zrezivělé. Celé území je poddolované, což je špatně pro nosné konstrukce mostů. Musíme je proto výškově upravovat. Pokud bychom k rekonstrukci estakády nepřistoupili, museli bychom ji poměrně brzy zavřít,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. Je přesvědčen o tom, že i přes nemalé finanční náklady a nepohodlí občanů po dobu rekonstrukce jde o velmi důležitou stavbu, která odstraní problém na delší dobu.

 „Snažíme se ale společně se zhotovitelem stavby negativní dopady co možná nejvíce zmírnit. Cestujícím i občanům se za komplikace omlouváme, žádáme o trpělivost a prosíme, aby minimalizovali riziko kolizí svou disciplinovaností,“ žádá náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Druhá etapa rekonstrukce estakády Bazaly navazuje na stavební práce realizované v loňském roce. To se rekonstruoval jeden směr mimoúrovňového křížení Českobratrské a Bohumínské ulice. Nyní se bude pracovat na ostatních částech tohoto důležitého dopravního uzlu tak, aby na konci rozsáhlé stavby byla zrekonstruována celá mostní estakáda a Českobratrská ulice od křižovatky s ulicí Sokolskou pro kruhový objezd v Hladnově.

„Stavební přípravy druhé etapy rekonstrukce začnou na přelomu března a dubna, celá stavba skončí v druhé polovině roku 2020. S omezením dopravy budou občané muset počítat od poloviny letošního dubna, o detailech je budeme včas informovat,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Místo si můžete prohlédnout na mapách společnosti Google.


16. března 2018
frame-scrollup