Zpráva

Moravskoslezský kraj má své datové centrum

Založení specializované „projektové IT kanceláře“ na svém jednání ve středu 14. března 2018 schválili krajští zastupitelé. Moravskoslezský kraj si od zřízení nové příspěvkové organizace - Moravskoslezského datového centra - slibuje přípravu a vyprojektování vysokorychlostní datové sítě v regionu.

Hlavním cílem nově vzniklého centra je vybudovat velkokapacitní datovou síť, která se stane základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace, a krajskou veřejnou bezdrátovou síť Wi-Fi. Tato síť bude volně dostupná ve všech krajských veřejných budovách a ve veřejných dopravních prostředcích. V dalších letech bude centrum monitorovat a inteligentně řídit dopravní toky nebo sítě internetu věcí až na bázi umělé inteligence.

 „Vybudovat vlastní vysokorychlostní datovou síť zahrnující 220 příspěvkových organizací s pěti sty připojitelnými objekty v reálném časovém horizontu je organizačně, odborně, technicky i finančně nesmírně náročné. Stejně jako zajistit vybudování a provoz bezdrátové sítě MSKfreeWIFI se 4 tisíci přístupovými body, odborným a technickým zajištěním projektů vedoucích k úsporám a optimalizaci dopravní obslužnosti regionu. Znamená to nasazení skupiny specialistů, jejichž činnost je natolik odlišná od činnosti ostatních zaměstnanců krajského úřadu, že by jejich začlenění do stávající organizační struktury úřadu bylo velmi problematické,“ vysvětlil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák důvod, proč se kraj rozhodl Moravskoslezské datové centrum založit.

Vznik této příspěvkové organizace je součástí konceptu budování chytrého regionu, to znamená za pomoci chytrých technologií šetřit lidem čas a peníze a zvyšovat kvalitu života obyvatel Moravskoslezského kraje. „E-government, neboli elektronizace veřejné správy je pro nás téma číslo jedna. Pokud se nám vše podaří podle našich představ, ušetříme ročně až 50 milionů korun daňových poplatníků. Náš koncept datové sítě umožní například nemocnicím posílat mezi sebou rentgenové snímky a další důležité informace o léčbě pacientů. Sjednotí také všechny Wi-Fi sítě v krajských školách a dalších našich zařízeních. Občané si budou moci vyřídit vše, co na úřadu potřebují, elektronicky z pohodlí domova.“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Moravskoslezské datové centrum bude mít v letošním roce 5 zaměstnanců, sídlit bude v budově G krajského úřadu v Ostravě. Zároveň bude sloužit jako poradenské a konzultační místo v oblasti ICT technologií pro ostatní krajské příspěvkové organizace.


14. března 2018
frame-scrollup