Zpráva

Moravskoslezský kraj ukončil rozsáhlý projekt umožňující elektronické vládnutí

Moravskoslezský kraj ukončil vůbec nejrozsáhlejší projekt elektronizace veřejné správy. Projekt „E Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“ za více než 154,4 milionu korun, který se realizoval od září 2010 do letošního května, z pětaosmdesáti procent financovala Evropská unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

V průběhu šesti let bylo v rámci tohoto projektu pořízeno Technologické centrum kraje, digitalizován knihovní fond paměťových institucí kraje (knihovny, muzea, galerie, archivy) v objemu více než 300 tisíc stran, pořízeny krajská digitalizační jednotka pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, Krajská digitální spisovna, Krajské digitální úložiště pro bezpečné ukládání zejména zdravotnické dokumentace a účelová katastrální mapa. Byl nakoupen také datový sklad, díky němuž je například na webu http://msk.cz/dwh veřejnosti dostupný přehledný rozpočet kraje. Kraj a jeho krajský úřad má díky projektu i nový docházkový systém, nové verze kancelářských programů, sjednocenou správu všech uživatelů a nový jednotný Portál kraje jak pro zaměstnance úřadu, tak pro všechny příspěvkové organizace kraje.

„Kraj tak získal nástroj, který za využití moderních technologií maximálně zjednoduší život klientům veřejné správy – tedy občanům, a zároveň ušetří státu finanční prostředky spojené s vedením různých agend,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. Upozornil na to, že díky otevřeným výběrovým řízením na nákup technologií kraj na projektu ušetřil více než 21 milionů korun.

„Na nákup technologií bylo v projektu vyčleněno 138,6 milionu korun. Díky otevřeným výběrovým řízením se konečná cena pořízeného hardware, software a souvisejících služeb snížila na 117,3 milionu. Ušetřili jsme tak přes 21 milionů korun,“ vysvětlil hejtman Miroslav Novák s tím, že z 99,7milionové evropské dotace kraj již většinu prostředků obdržel, letos by měla být vyplacena poslední část ve výši 12,7 milionu korun.

„Krajský úřad Moravskoslezského kraje neustále usiluje o zvyšování kvality služeb veřejnosti, servisu a dalších podmínek pro práci samosprávy. Elektronické vedení agendy, komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě usnadní styk veřejnosti s úřady, občanům nebo podnikatelům ušetří čas, zajistí větší otevřenost veřejné správy, efektivitu fungování úřadů a ušetří spoustu veřejných peněz,“ konstatoval ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Oficiálním partnerem projektu byla Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace a Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

frame-scrollup