Zpráva

Moravskoslezský kraj vyhrál národní soutěž a získal titul Chytrý region

Odborná porota národní soutěže Chytrá města pro budoucnost vybrala vítěze v kategoriích Projekt a Idea 2017.

Moravskoslezský kraj si z klání, které se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu, odnáší titul Chytrý region.

Titul Chytrý region získal pro rok 2017 Moravskoslezský kraj za projekt Koncepce a vize Chytřejší kraj.

„Naše strategie se diametrálně liší od klasického pojetí „smart“. Máme vlastní definici toho, co je chytré – jsou to veškeré aktivity, které šetří lidem čas a peníze. Razíme samostatnou cestu a chceme inspirovat ostatní doma a v zahraničí. Vítězství v soutěži mě těší, ale ještě více se těším na ocenění toho, že chytří budeme i ve skutečnosti a že to ocení obyvatelé kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost “ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl objevovat nové trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. Vyhlašovatelem je SCII /Smart City Innovations Institut z.ú./, nevládní nezisková organizace. Koná se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu, podporu poskytla i Národní síť Zdravých měst ČR.

Koncepce Moravskoslezského kraje, která získala titul Chytrý region, vychází ze záměru ušetřit občanům na území celého Moravskoslezského kraje čas, finanční prostředky a zvyšovat kvalitu jejich života díky ucelenému systému moderních informačních technologií a inovací, které tvoří logický propojený celek. Koncept má rovněž přispět ke snížení odlivu mladých talentovaných obyvatel kraje. Realizace projektu probíhá v široké spolupráci veřejných, soukromých, akademických i neziskových organizací. Cílem je také export konceptu za hranice kraje.


12. října 2017
frame-scrollup