Zpráva

Na „smart vychytávky“ ve veřejné dopravě dá Moravskoslezský kraj přes 40 milionů korun

Na projekty, které přinesou „chytřejší“ a kvalitnější služby ve veřejné dopravě, zjednoduší, zrychlí a zpříjemní cestování, ve středu 14. března 2018 krajští zastupitelé „přiklepli“ společnosti Koordinátor ODIS na dotacích 40 milionů korun.

Krajští zastupitelé schválili pro společnost Koordinátor ODIS, jež je klíčovým aktérem v projektu Chytřejší kraj, na rozvojové projekty v integrované dopravě dvě dotace po 20 milionech korun.

„Smart je pro nás vše, co šetří lidem čas a peníze za použití moderních technologií. Ve veřejné autobusové dopravě začínáme modernizací odbavovacího systému dopravců. Znamená to třeba zavedení „chytřejší“ krajské dopravní čipové karty ODISky. V Ostravě se také skvěle osvědčil nákup jízdenky bankovní platební kartou, proto ji chceme postupně zavádět i u dalších dopravců v příměstské dopravě. Odbavení je rychlejší, pohodlné, pro cestující cenově výhodnější. Předpokládáme, že kartou bude možné platit ve všech veřejných autobusech už příští rok. Počítáme s tím, že od roku 2020 také u Českých drah,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka s tím, že později bude možné platit také novou generací ODISky založenou na filozofii platebních karet. „S rozvojem nové generace ODISek je nutné také zásadně přebudovat servisní systém, tzv. back-office, který spravuje KODIS,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že rozvoje se mimo jiné dočká také informační systém pro cestující, změní se stávající centrální dopravní dispečink. „Připravuje se projekt na zřízení dalších elektronických panelů s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů a mimořádných událostech. Vzniká nová mobilní aplikace vyhledávající spojení.  Centrální dopravní dispečink ODIS, který v současnosti pracuje pouze v tzv. automatickém režimu, je nutné rozšířit na ‚živý‘ s dispečery, a zavést další služby nepřímo spojené s veřejnou dopravou – hlídaní provozu na komunikacích, hledání parkování a další,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že cílem veškerých „chytrých“ aktivit je, aby veřejnými ekologickými dopravními prostředky, v nichž je samozřejmost klimatizace, wifi, možnost platit kartou a chytrými mobily, informační systém a další „smart“ služby jezdilo více cestujících.

Příklady využití krajské dotace:

Elektronické informační panely zobrazující aktuální odjezdy:

Společnost KODIS pořídila v letech 2014 a 2015 s využitím evropských peněz a financí Moravskoslezského kraje celkem 56 elektronických informačních panelů zobrazujících aktuální odjezdy spojů veřejné dopravy. Kromě toho KODIS spravuje dalších 86 panelů ve vlastnictví jiných subjektů. Města a obce o ně mají velký zájem, proto se připravuje dalších 44 panelů na území 25 měst a obcí Moravskoslezského kraje.

Vytvoření, dodávka a implementace softwarového řešení pro Multikanálový odbavovací systém:

V průběhu roku 2018 bude zásadním způsobem rozšířena možnost platit jízdné ve veřejné dopravě bezkontaktními platebními kartami. Koncem roku 2018 bude možné platit kartou u většiny autobusových dopravců v Moravskoslezském kraji včetně Dopravního podniku Ostrava. V roce 2019 u zbývajících autobusových dopravců, Městského dopravního podniku Opava a od roku 2020 také u Českých drah. Později bude umožněna úhrada také novou generací ODISky založenou na filozofii platebních karet. S rozvojem nové generace ODISek bude nutné také zásadně přebudovat servisní systém, tzv. back-office, který spravuje KODIS.

Krajský dispečink WiFi:

Cílem je pokrytí veškerých linkových spojů v kraji centrálně dohledovatelnou a řiditelnou wifi sítí. Cestujícím zpříjemní cestování a zlepší jejich informovanost o průběhu jízdy, zkvalitní komunikaci mezi společností KODIS a dopravci.

Zpracování studie proveditelnosti krajského dispečinku:

Stávající centrální dopravní dispečink ODIS pracuje pouze v tzv. automatickém režimu (vyhodnocuje dodržování smluvních výkonů, zajišťuje přípoje). Cílem je dispečink rozšířit na tzv. živý s dispečery, a zavést další služby nepřímo spojené s veřejnou dopravou (provoz na komunikacích, parkování apod.).

Upgrade čteček čipových karet ODISka pro využití u dopravce drážního dopravce RegioJet:

Z iniciativy Moravskoslezského kraje a společnosti KODIS je připraveno začlenění tří spojů drážního dopravce RegioJet do IDS ODIS, a to v úseku železničních stanic Návsí – Ostrava Hlavní nádraží. Pro evidenci a kontrolu jízdních dokladů – ODISek v uvedených vlacích jsou nyní repasována čtecí zařízení pořízená KODISem u výrobce. Předpokládáme, že platit ODISkou v těchto vlacích RegioJet by mělo být možné od dubna 2018.

Pořízení serveru pro rozšíření clearingového centra:

Rozšíření clearingového centra v souvislosti s Multikanálovým odbavovacím systémem a rozšířením implementace platebních karet do ODIS vyžaduje významné posílení hardwarové kapacity správce systému - KODIS.

Zpracování studie na rozdělení provozních souborů pro výběrová řízení v drážní dopravě:

Po ukončení smluvních vztahů s drážními dopravci na základě přímého zadání bude připraven prostor pro výběrová řízení na dopravce i v drážní dopravě. Pro optimální rozložení soutěžních oblastí je zapotřebí vytvořit tzv. provozní soubory, které po provozně-technické stránce budou vytvářet vhodné podmínky pro dosažení co nejlepšího výsledku pro objednatele. Pro toto stanovení je vhodné nechat zpracovat studii rozdělení nezávislým subjektem.

Marketingová podpora veřejné dopravy:

Nezbytnou součástí snahy o zvyšování využívání veřejné dopravy je vedle samotného zvyšování její kvalitativní úrovně (např. nová vozidla, organizace dopravy, související služby apod.) také její propagace.


14. března 2018
frame-scrollup