Zpráva

Na Karvinsku a Orlovsku se změní jízdní řády, trasy a tarifní zóny autobusových linek

Lidé, kteří se na Karvinsku a Orlovsku dopravují veřejnými autobusy, budou muset počítat se změnami v jízdních řádech a trasách autobusových linek a tarifních zónách.  Začnou platit od 10. června. Veřejnou autobusovou dopravu v těchto oblastech bude podle nové smlouvy zajišťovat dopravce vzešlý z výběrového řízení – ČSAD Karviná.

„Ty změny jsou ale k lepšímu. Do nových jízdních řádů i tras linek jsme zapracovali podněty a připomínky cestujících, vedení měst a obcí. Navíc budou posíleny spoje mezi Ostravou a Karvinou a častěji budou jezdit také autobusy mezi Ostravou a Orlovou. Autobusová doprava bude příjemnější a bude více reagovat na potřeby občanů,“ řekl jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal.

Změny v linkovém vedení linek příměstské dopravy:

Relace Karviná – Ostrava

Linka 531 je ve špičky pracovních dnů mimo letní prázdniny provozována v 20timinutovém intervalu. Dochází také k mírným úpravám jízdních řádů a zavedení nového páru spojů na lince 532. Nadále trvá výluka v souvislosti s uzavírkou Rudné ulice v Ostravě.

Relace Karviná – Orlová

Linka 534 je nově rozdělena tak, že spoje vedené přes obec Doubrava jsou označeny jako linka 534 a spoje vedené rychlejší trasou mimo střed Doubravy jako linka 535. Linka 539 má taktéž upravený jízdní řád a je v Karviné vedena oproti původnímu stavu odlišnou trasou. Na linkách 534, 535 a 539 dochází k úpravě jízdního řádu.

Relace Karviná – Bohumín

Linka 546 má upravený jízdní řád a je nově v Karviné vedena odlišnou trasou.

Relace Karviná – Havířov

Linka 533 je nově rozdělena tak, že část spojů je vedená nadále trasou přes Karvinou-Doly a část spojů je nově označena jako linka 583 a vedena přes Stonavu. Spoje linky 533 jsou v Karviné vedeny přes Hranice a Mizerov, spoje linky 583 pak přes tř. Osvobození. Novými spoji linky 533 je nově ve směru z Karviné obsluhována také průmyslová zóna Dukla v Havířově.

Relace Karviná – Stonava – Albrechtice/Horní Suchá

Původní autobusové linky dopravce Jan Kypús BUS s.r.o. jsou nahrazeny novými linkami 581 a 582. Linka 581 je vedena ze zastávky Karviná,Fryštát, aut.nádr. přes tř. Osvobození do Stonavy, přes zastávku Stonava, u Recmaníků do Albrechtic k železniční stanici a na konečnou zastávku Albrechtice,sídliště. Linka 582 je vedena ze zastávky Karviná, Fryštát,aut.nádr. přes tř. Osvobození do Stonavy, přes zastávku Stonava,zast. Hořany do Albrechtic k železniční stanici a dále v době přepravní špičky do Horní Suché a v době dopravního sedla místo linky 581 na zastávku Albrechtice,sídliště. Vybrané spoje linky jsou ukončeny ve směru z Albrechtic na zastávce Stonava,PZKO s návazností na jiné spoje dále do Karviné a zpět.

Relace Karviná – Petrovice

Jízdní řády linek 536, 537 a 538 se nemění, nemění se ani jejich trasování.

Relace Orlová – Ostrava

Linka 551 je ve špičky pracovních dnů mimo letní prázdniny provozována v intervalu 20 minut, dále dochází k mírným úpravám jízdních řádů a zavedení nového páru spojů na lince 552. Nadále trvá výluka v souvislosti s uzavírkou Rudné ulice v Ostravě.

Linky 553 a 591 jsou sloučeny do linky 553 a provozovány dopravcem ČSAD Karviná a.s.

Relace Orlová – Bohumín

Na linkách 557, 558, 559 a 560 dochází k úpravám jízdních řádů.
Linka 556 je zrušena a spojení je nově zajištěno linkami 557 a 539.
Linka 561 je zrušena a spoje převedeny do linky 546.

Relace Orlová – Havířov

Vybrané spoje linky 451 nově obsluhují také zastávku Havířov,Dolní Suchá,Průmyslová zóna Dukla.

Relace Bohumín – Ostrava

Na lince 555 se zavádí nový jízdní řád v souvislosti s návaznostmi na ostatní linky v Bohumíně.

Obsluha dolů

V dopravní obsluze jednotlivých dolů nedochází k zásadním změnám. Linka 542 je zrušena a je nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 544 ze zastávky Karviná,Doly,zast.ČSA na zastávku Karviná,Důl Darkov.

Integrace MHD Orlová do ODIS

Od 10. 6. 2018 dochází k začlenění linek MHD Orlová do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Všechny linky jsou do systému ODIS začleněny v celé délce svých tras.

Kvůli začlenění MHD Orlová do ODIS tak vzniká nová tarifní zóna č. 150, která zahrnuje celé území původní tarifní zóny č. 15 a většiny původního území tarifní zóny č. 7 tak, aby nad celým územím obsluhovaným MHD Orlová platily shodné tarifní podmínky ve všech spojích autobusové dopravy.

Celá síť MHD Orlová tak bude včetně souběžných úseků jiných linek veřejné linkové autobusové dopravy zařazena do tarifní zóny č. 150. Ve spojích MHD Orlová včetně souběžných úseků jiných linek veřejné linkové autobusové dopravy budou platit taktéž dlouhodobé časové jízdenky platné pro tarifní zóny č. 7 nebo 15, a to pouze v rámci zakoupené tarifní zóny.

Cestujícímu pro cestu linkou zařazenou do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS při cestě s dlouhodobou časovou jízdenkou ODIS postačí pro úsek mezi zastávkami pouze 1 tarifní zóna.

V celé tarifní zóně č. 150 platí jednotlivé jízdné Orlová XL. 

Tarifní zóna č. 150 mezi stanicemi Dolní Lutyně - Dětmarovice ve vlacích linek S2 a S21 neplatí.

Další tarifní změny

K 10. 6. 2018 dochází vzhledem k nové organizaci dopravy v oblasti Karvinska a Orlovska a k začlenění MHD Orlová do ODIS k změnám v zónovém členění této oblasti. Tarifní zóna č. 8 je zrušena a nahrazena rozšířenými tarifními zónami č. 7 a 42, což zajistí mimo jiné sjednocení potřebných tarifních zón pro cesty v relacích Karviná – Ostrava, resp. Karviná – Havířov. Dle požadavku města Orlová navíc dochází k přesunu hranice tarifních zón ze zastávky Orlová, Město,Zimný důl na zastávku Petřvald,,Březiny.

Všechny dlouhodobé časové jízdenky zakoupené nejpozději 9. 6. 2018 však platí po celou dobu jejich platnosti v rámci území tarifních zón platných k 9. 6. 2018. Jízdenky tedy není nutné vracet ani vyměňovat.

Dopravní infocentrum Karviná a Orlová

Dlouhodobé časové jízdenky pro požadované tarifní zóny si mohou cestující například zakoupit a na ODISku nahrát v Dopravních infocentrech v Karviné nebo v Orlové na autobusovém nádraží, které společnost Koordinátor ODIS s.r.o. přebírá od stávajícího provozovatele od počátku června letošního roku.

Na všech linkách dopravce ČSAD Karviná a.s. si cestující mohou 30denní dlouhodobé časové jízdenky zakoupit a na ODISku nahrát také u řidičů autobusů.

Dopravní infocentrum Karviná - autobusové nádraží Karviná

Provozní doba:
Po – Pá: 5:30 – 9:30, 10:00 – 16:00, 16:30 – 19:00 h.

Tel: 555 440 341 e-mail: info-karvina@kodis.cz

Dopravní infocentrum Orlová - autobusové nádraží Orlová

Provozní doba:
Po, Čt: 10:15 – 14:00, 14:30 – 18:00 h.
Út, St: 7:15 – 11:30, 12:00 – 15:00 h.
Pá: 5:15 – 9:30, 10:00 – 13:00 h.

Tel: 555 440 340 e-mail: info-orlova@kodis.cz

Lidé, kteří se na Karvinsku a Orlovsku dopravují veřejnými autobusy, budou muset počítat se změnami v jízdních řádech a trasách autobusových linek a tarifních zónách.  Začnou platit od 10. června. Veřejnou autobusovou dopravu v těchto oblastech bude podle nové smlouvy zajišťovat dopravce vzešlý z výběrového řízení – ČSAD Karviná.

„Ty změny jsou ale k lepšímu. Do nových jízdních řádů i tras linek jsme zapracovali podněty a připomínky cestujících, vedení měst a obcí. Navíc budou posíleny spoje mezi Ostravou a Karvinou a častěji budou jezdit také autobusy mezi Ostravou a Orlovou. Autobusová doprava bude příjemnější a bude více reagovat na potřeby občanů,“ řekl jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal.

Změny v linkovém vedení linek příměstské dopravy:

Relace Karviná – Ostrava

Linka 531 je ve špičky pracovních dnů mimo letní prázdniny provozována v 20timinutovém intervalu. Dochází také k mírným úpravám jízdních řádů a zavedení nového páru spojů na lince 532. Nadále trvá výluka v souvislosti s uzavírkou Rudné ulice v Ostravě.

Relace Karviná – Orlová

Linka 534 je nově rozdělena tak, že spoje vedené přes obec Doubrava jsou označeny jako linka 534 a spoje vedené rychlejší trasou mimo střed Doubravy jako linka 535. Linka 539 má taktéž upravený jízdní řád a je v Karviné vedena oproti původnímu stavu odlišnou trasou. Na linkách 534, 535 a 539 dochází k úpravě jízdního řádu.

Relace Karviná – Bohumín

Linka 546 má upravený jízdní řád a je nově v Karviné vedena odlišnou trasou.

Relace Karviná – Havířov

Linka 533 je nově rozdělena tak, že část spojů je vedená nadále trasou přes Karvinou-Doly a část spojů je nově označena jako linka 583 a vedena přes Stonavu. Spoje linky 533 jsou v Karviné vedeny přes Hranice a Mizerov, spoje linky 583 pak přes tř. Osvobození. Novými spoji linky 533 je nově ve směru z Karviné obsluhována také průmyslová zóna Dukla v Havířově.

Relace Karviná – Stonava – Albrechtice/Horní Suchá

Původní autobusové linky dopravce Jan Kypús BUS s.r.o. jsou nahrazeny novými linkami 581 a 582. Linka 581 je vedena ze zastávky Karviná,Fryštát, aut.nádr. přes tř. Osvobození do Stonavy, přes zastávku Stonava, u Recmaníků do Albrechtic k železniční stanici a na konečnou zastávku Albrechtice,sídliště. Linka 582 je vedena ze zastávky Karviná, Fryštát,aut.nádr. přes tř. Osvobození do Stonavy, přes zastávku Stonava,zast. Hořany do Albrechtic k železniční stanici a dále v době přepravní špičky do Horní Suché a v době dopravního sedla místo linky 581 na zastávku Albrechtice,sídliště. Vybrané spoje linky jsou ukončeny ve směru z Albrechtic na zastávce Stonava,PZKO s návazností na jiné spoje dále do Karviné a zpět.

Relace Karviná – Petrovice

Jízdní řády linek 536, 537 a 538 se nemění, nemění se ani jejich trasování.

Relace Orlová – Ostrava

Linka 551 je ve špičky pracovních dnů mimo letní prázdniny provozována v intervalu 20 minut, dále dochází k mírným úpravám jízdních řádů a zavedení nového páru spojů na lince 552. Nadále trvá výluka v souvislosti s uzavírkou Rudné ulice v Ostravě.

Linky 553 a 591 jsou sloučeny do linky 553 a provozovány dopravcem ČSAD Karviná a.s.

Relace Orlová – Bohumín

Na linkách 557, 558, 559 a 560 dochází k úpravám jízdních řádů.
Linka 556 je zrušena a spojení je nově zajištěno linkami 557 a 539.
Linka 561 je zrušena a spoje převedeny do linky 546.

Relace Orlová – Havířov

Vybrané spoje linky 451 nově obsluhují také zastávku Havířov,Dolní Suchá,Průmyslová zóna Dukla.

Relace Bohumín – Ostrava

Na lince 555 se zavádí nový jízdní řád v souvislosti s návaznostmi na ostatní linky v Bohumíně.

Obsluha dolů

V dopravní obsluze jednotlivých dolů nedochází k zásadním změnám. Linka 542 je zrušena a je nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 544 ze zastávky Karviná,Doly,zast.ČSA na zastávku Karviná,Důl Darkov.

Integrace MHD Orlová do ODIS

Od 10. 6. 2018 dochází k začlenění linek MHD Orlová do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Všechny linky jsou do systému ODIS začleněny v celé délce svých tras.

Kvůli začlenění MHD Orlová do ODIS tak vzniká nová tarifní zóna č. 150, která zahrnuje celé území původní tarifní zóny č. 15 a většiny původního území tarifní zóny č. 7 tak, aby nad celým územím obsluhovaným MHD Orlová platily shodné tarifní podmínky ve všech spojích autobusové dopravy.

Celá síť MHD Orlová tak bude včetně souběžných úseků jiných linek veřejné linkové autobusové dopravy zařazena do tarifní zóny č. 150. Ve spojích MHD Orlová včetně souběžných úseků jiných linek veřejné linkové autobusové dopravy budou platit taktéž dlouhodobé časové jízdenky platné pro tarifní zóny č. 7 nebo 15, a to pouze v rámci zakoupené tarifní zóny.

Cestujícímu pro cestu linkou zařazenou do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS při cestě s dlouhodobou časovou jízdenkou ODIS postačí pro úsek mezi zastávkami pouze 1 tarifní zóna.

V celé tarifní zóně č. 150 platí jednotlivé jízdné Orlová XL. 

Tarifní zóna č. 150 mezi stanicemi Dolní Lutyně - Dětmarovice ve vlacích linek S2 a S21 neplatí.

Další tarifní změny

K 10. 6. 2018 dochází vzhledem k nové organizaci dopravy v oblasti Karvinska a Orlovska a k začlenění MHD Orlová do ODIS k změnám v zónovém členění této oblasti. Tarifní zóna č. 8 je zrušena a nahrazena rozšířenými tarifními zónami č. 7 a 42, což zajistí mimo jiné sjednocení potřebných tarifních zón pro cesty v relacích Karviná – Ostrava, resp. Karviná – Havířov. Dle požadavku města Orlová navíc dochází k přesunu hranice tarifních zón ze zastávky Orlová, Město,Zimný důl na zastávku Petřvald,,Březiny.

Všechny dlouhodobé časové jízdenky zakoupené nejpozději 9. 6. 2018 však platí po celou dobu jejich platnosti v rámci území tarifních zón platných k 9. 6. 2018. Jízdenky tedy není nutné vracet ani vyměňovat.

Dopravní infocentrum Karviná a Orlová

Dlouhodobé časové jízdenky pro požadované tarifní zóny si mohou cestující například zakoupit a na ODISku nahrát v Dopravních infocentrech v Karviné nebo v Orlové na autobusovém nádraží, které společnost Koordinátor ODIS s.r.o. přebírá od stávajícího provozovatele od počátku června letošního roku.

Na všech linkách dopravce ČSAD Karviná a.s. si cestující mohou 30denní dlouhodobé časové jízdenky zakoupit a na ODISku nahrát také u řidičů autobusů.

Dopravní infocentrum Karviná - autobusové nádraží Karviná

Provozní doba:
Po – Pá: 5:30 – 9:30, 10:00 – 16:00, 16:30 – 19:00 h.

Tel: 555 440 341 e-mail: info-karvina@kodis.cz

Dopravní infocentrum Orlová - autobusové nádraží Orlová

Provozní doba:
Po, Čt: 10:15 – 14:00, 14:30 – 18:00 h.
Út, St: 7:15 – 11:30, 12:00 – 15:00 h.
Pá: 5:15 – 9:30, 10:00 – 13:00 h.

Tel: 555 440 340 e-mail: info-orlova@kodis.cz


6. června 2018
frame-scrollup