Zpráva

Napojení outletového centra na dálnici je možné

Otevření nového outletového centra Outlet Arena Morava vyvolává stále větší diskuze.

Obyvatelé jsou proti jeho napojení na Hlučínskou ulici, bojí se kolapsu dopravy. Protože se tato stavba netýká jen jednoho města, ale značné části našeho kraje, vložil se do probíhajícího procesu krajský náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. Pozval si odborníky, aby jednali o řešení této situace.  Jednání padlo na úrodnou půdu. Napojení outletového centra na dálnici je možné.

Developerská společnost TK Development získala stavební povolení na výstavbu outletového centra Outlet Arena Moravia. Centrum se bude nacházet u dálnice D1, v blízkosti hlavní spojnice silnice č. I/56 mezi Ostravou a Hlučínem. Příjezd a výjezd do centra je plánován z  Hlučínské ulice. Starostové ze Sdružení obcí Hlučínska i občané přilehlých obcí se obávají dopravního kolapsu, s napojením na Hlučínskou ulici nesouhlasí. Do situace se vložil náměstek hejtmana kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. Svolal schůzku za účasti ŘSD, Správy silnic Moravskoslezského kraje, dopravní policie a investora, aby ověřil možnost napojení outletu na jedno z ramen okružní mimoúrovňové křižovatky Místecká s dálnicí D1 (EX 361) v místě plánovaného pokračování Místecké směrem na Hlučínsko.

 „Ačkoliv tato záležitost není vůbec v kompetenci kraje ani krajského úřadu, nezapomínáme, že jsme tady pro občany a obce. Můžeme působit jako mediátor tam, kde obce nemohou.  Svolali jsme proto odborníky a hledali možná řešení z této patové situace. Podle jejich názorů je napojení outletového centra na dálnici D1 možné, pokud z kruhového objezdu povede místní komunikace. A řidičům je určitě jedno, zda pojedu po cestě státní nebo městské… Je to výborná zpráva, v kterou někteří už nedoufali. Aktivita teď bude muset pokračovat na straně nového investora, ŘSD, Ministerstva dopravy a města Ostravy. Pevně věřím, že město Ostrava bude vstřícné. Ostatně první neformální jednání s panem náměstkem ostravského primátora Břetislavem Rígrem ukázalo, že vůle je“, řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.

Původní investor měl ve svých návrzích dvě napojení. Jedno z ulice Hlučínské, druhé z dálniční křižovatky Místecká. K  návrhu napojit příjezd k outletu z Místecké vydalo ministerstvo vnitra nesouhlasné stanovisko. ŘSD svůj souhlas podmínilo výstavbou komunikace veřejné, která by v budoucnu musela ustoupit plánovanému napojení Hlučínska.

Investor stavby nabízí, že kompletně zaplatí a zrealizuje napojení svého outletového centra z dálniční křižovatky formou stavby místní komunikace.

„Jsem rád, že se zúčastněné strany k této problematice staví aktivně a chtějí hledat řešení. Pokud dojde k posunu věci a dohodě mezi všemi zúčastněnými, jsme připraveni napojení na dálniční křižovatku podpořit. Motorem ale nemůže být ani kraj, ani krajský úřad. Kraj v loňském roce připravil pro stát studii přeložky silnice č. I/56 do Hlučína a Opavy. Vhozená rukavice je na straně investora, města a státu. Obce mohou záměr aktivně podpořit. Starostové mají pravdu – ukázalo se, že do doby prodloužení Místecké by propojení dálnice a Hlučínské mohlo sloužit k odlehčení přetížené křižovatky Hlučínské a Slovenské“, uzavřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.


6. února 2018
frame-scrollup