Zpráva

Návrh jízdního řádu drážní dopravy 2017/2018

Návrh jízdního řádu drážní dopravy na období 2017/2018 na území Moravskoslezského kraje.

Zpracování jízdního řádu na dráze celostátní a regionální je upraveno ust. § 40 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanovena povinnost zpracovat jízdní řády na dráze provozovateli předmětné dráhy, a to koordinovaně s jízdním řádem v silniční dopravě.

Povinností provozovatele je mimo jiné také projednat návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s Ministerstvem dopravy, s kraji a s dopravci na dráze ve lhůtě nejméně 120 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu, jedná-li se o nový jízdní řád, a nejméně ve lhůtě 15 dnů před stanovenou dobou platnosti, jedná-li se o změnu jízdního řádu.

Vážení cestující, v souvisejících dokumentech naleznete návrh jízdního řádu pro období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018, Vaše připomínky ke zveřejněnému návrhu jízdního řádu drážní dopravy na období 2017/2018 na území Moravskoslezského kraje lze uplatnit na odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.


telefon: 595622770
e-mail: jizdni.rady@msk.cz
19. 6. 2017
frame-scrollup