Zpráva

Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019

Zpracování jízdního řádu na dráze celostátní a regionální je upraveno ust. § 40 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanovena povinnost zpracovat jízdní řády na dráze provozovateli předmětné dráhy, a to koordinovaně s jízdním řádem v silniční dopravě.

Povinností provozovatele je mimo jiné také projednat Návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s Ministerstvem dopravy, s kraji a s dopravci na dráze ve lhůtě nejméně 120 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu, jedná-li se o nový jízdní řád, a nejméně ve lhůtě 15 dnů před stanovenou dobou platnosti, jedná-li se o změnu jízdního řádu.

Vážení cestující, v souvisejících dokumentech naleznete Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 na území Moravskoslezského kraje s platností od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019 k možnému písemnému připomínkování do 20.7.2018 na adrese jizdni.rady@msk.cz.

frame-scrollup