Zpráva

Návrh železničního jízdního řádu 2019/2020

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zveřejňuje návrh jízdního řádu drážní dopravy na období 2019/2020

Zpracování jízdního řádu na dráze celostátní a regionální je upraveno ustanovením § 40 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanovena povinnost zpracovat jízdní řády na dráze provozovateli předmětné dráhy, a to koordinovaně s jízdním řádem v silniční dopravě. Povinností provozovatele je mimo jiné také projednat Návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s Ministerstvem dopravy, s kraji a s dopravci na dráze ve lhůtě nejméně 120 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu, jedná-li se o nový jízdní řád, a nejméně ve lhůtě 15 dnů před stanovenou dobou platnosti, jedná-li se o změnu jízdního řádu.

Vážení cestující, Návrh železničního jízdního řádu 2019/2020 s platností od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 naleznete pro území Moravskoslezského kraje v souvisejících dokumentech.

Písemné připomínky k tomuto návrhu je možné uplatnit do 20. 7. 2019 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo Koordinátora ODIS, e-maily pro podání připomínek jizdni.rady@msk.cz, kodis@kodis.cz.

frame-scrollup