Zpráva

Nová okružní křižovatka zvýší bezpečnost i plynulost dopravy v Klimkovicích

S měsíčním předstihem oproti původnímu plánu otevřely Klimkovice v pátek 2. srpna 2019 slavnostním přestřižením pásky a exhibiční jízdou historických vozidel novou okružní křižovatku v centru města.

„Kruhový objezd, jehož vybudování jsme dlouhodobě prosazovali, považujeme za klíčový projekt pro zklidnění a zefektivnění dopravních toků v centru města. Umožní lepší nájezd aut z vedlejších ulic od náměstí a ze směru od Hýlova na hlavní tah. Znemožní neukázněným řidičům rychlý průjezd středem města. V kombinaci se dvěma nedalekými přechody pro chodce, které jsou osazeny zpomalovacími semafory, by měl odradit od průjezdu vozidla, která mohou město objet po dálnici. K tomuto základnímu prvku dopravní bezpečnosti by v budoucnu měla přibýt ještě další opatření,“ řekl starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

Kruhový objezd v Klimkovicích je společnou investicí města Klimkovice a Moravskoslezského kraje, respektive jeho příspěvkové organizace Správa silnic MSK. Kraj hradí investice do samotné vozovky v rozsahu zhruba 6 milionů korun a město vše ostatní, tedy chodníky, osvětlení a podobně, ve výši 2 miliony korun. Z rozpočtu města se také platily všechny stupně projektové dokumentace. Přípravné práce odstartovaly letos v polovině května, samotná stavba pak 1. června.

„Kruhové objezdy jsou na základě objektivních čísel i subjektivních pocitů řidičů efektivním způsobem, jak řešit plynulost a bezpečnost dopravy. Proto Moravskoslezský kraj souhlasí se všemi takovými schválenými projekty a financuje je ze svého rozpočtu. Kromě klimkovického kruhového objezdu se jedná o stavby v Bohumíně, Krmelíně, Ludgeřovicích nebo dalších obcích našeho kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Klimkovice usilovaly o kruhový objezd mnoho let. Předchozí pokusy ale vždy ztroskotaly na nesouhlasném stanovisku dotčených orgánů zejména kvůli příliš prudkému sklonu vozovky ve směru od Bílovce. „Obava z toho, že se v zimě do kopce ve směru od Bílovce nerozjedou kamiony byla důvodem k zamítnutí předchozích návrhů. Proto musel projektant narovnat příjezd ke kruhovému objezdu a sklon posunout dále,“ vysvětlil náměstek Unucka. Vyřešit problém ke spokojenosti příslušných institucí i stavbařů se podařilo až nestorovi mezi projektanty kruhových objezdů Tomáši Malinovi, který se dokázal vypořádat s technickými i administrativními překážkami.

Ukončit stavbu o měsíc dříve, než uváděla smlouva, umožnila příkladná spolupráce obou investorů se stavební firmu Jankostav, která objezd stavěla, i s městskými technickými službami. Pro město to znamená obrovskou úlevu, protože už 9. srpna se má uzavírat Klimkovický tunel. Souběh stavby rondelu a uzávěry dálničního tunelu by mohl způsobit naprostý kolaps dopravy v Klimkovicích, jako se to stalo v minulosti již několikrát, když se svedla doprava z D1 na objízdnou trasu přes centrum města.

„I během samotné stavby město zažilo nepříjemné dopravní komplikace, když byl tunel neprůjezdný kvůli autonehodám. Nejhorší situace nastala hned poprvé 12. června, kdy v tunelu hořelo osobní auto. Naposledy to bylo 23. července kvůli převrácenému kamionu,“ prozradil starosta Varga.

„Stavbu kruháče se podařilo urychlit také díky tomu, že nám přálo počasí. Naše pracovníky sice potrápila extrémní vedra, ale na druhou stranu moc nepršelo, což pro nás bylo výhodou, protože déšť znemožňuje mnohé zemní práce, nebo pokládku živice,“ sdělil výrobní ředitel společnosti Jankostav Jiří Tvardek. Během stavby se firma potýkala s několika problémy. Například se zjistilo, že kanalizace u rondelu je zborcená, a tudíž nepropustná, a musela se opravit. Složité bylo technologicky vyřešit napojení jednotlivých příjezdových silnic, protože jsou v různých výškách. „Bylo náročné křižovatku na úvod správně založit, aby měla ve všech místech požadovaný sklon a dobře z ní odtékala voda.  Po zahájení stavby a skrývce povrchu se navíc ukázalo, že skutečné podloží neodpovídá předpokladům v projektu. Dlažební kostky pod asfaltem ve směru na Bílovec byly položeny přímo do nestabilního písečného podloží. Nalézt řešení, které by zaručilo trvanlivost a nemělo vliv na kvalitu stavby, trvalo několik týdnů,“ doplnil Jiří Tvardek.

Velkou výhodou nové křižovatky je, že se dá bezpečně projít z každé strany. I toto řešení umožnil neobvykle navržený sklon rondelu. Okružní křižovatka také v budoucnu při uzavření dálničního tunelu poskytne lepší možnost odbočení z okrajových částí města, což bez případného zásahu dopravní policie v minulosti býval kvůli nekonečnému proudu vozidel v podstatě neřešitelný problém. Vedení města věří, že zvládat obdobné okamžiky navíc pomůže Městská police Klimkovice, která by měla začít fungovat už letos na podzim.

Vybudování okružní křižovatky není zdaleka posledním bezpečnostním opatřením, v plánu je stavba dalších zpomalovacích prvků na straně od Bílovce, kde by měl vzniknout druhý kruhový objezd a vybočovací ostrůvek, i na straně od Ostravy, kde se počítá s výstavbou dalšího přechodu pro chodce v místech křížení s ulicí Stodolní.


2. srpna 2019
frame-scrollup