Zpráva

Odborná způsobilost

Od 1. 6. 2012 všem držitelům původního osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy a osobní dopravy s výjimkou taxislužby vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dodatečně vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů nové osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a pro osobní dopravu pro přepravu více než 9 osob podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zkoušky odborné způsobilosti

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti je nutné podat nejpozději 7 dnů před termínem konání zkoušky a to osobně, písemně nebo elektronicky, pokud bude opatřena elektronickým podpisem.
V případě později podané přihlášky může nastat skutečnost, že z organizačních a kapacitních důvodů, bude uchazeči nabídnut jiný možný termín zkoušky.
V průběhu zkoušky lze používat pouze svou kalkulačku nebo využít aplikace kalkulačky na počítači zkušební místnosti. Mobilní telefon je v průběhu zkoušky zakázán.

 • 31. října 2019
 • 28. listopadu 2019
 • 19. prosince 2019

Zkoušky odborné způsobilosti začínají v daných termínech vždy v 8:00, budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, místnost F317.

Zkoušky se konají:

 • zvlášť pro nákladní dopravu provozovanou velkými vozidly
 • zvlášť pro osobní dopravu provozovanou velkými vozidly

Zkouška se skládá ze dvou částí:

První část - písemný test z předmětů

 1. Občanské právo
 2. Obchodní právo
 3. Sociální právo
 4. Daňové právo
 5. Obchodní a finanční správa podniku
 6. Přístup na trh
 7. Technické normy a technická hlediska provozu
 8. Bezpečnost silničního provozu

Druhá část - případová studie

Přihlášku ke zkoušce, žádost o vydání dodatečného osvědčení, včetně vzorů případových studií pro nákladní a osobní dopravu naleznete pod odkazem "související dokumenty".

Aktuální testové otázky je možné vyzkoušet v aplikaci eTesty (http://etesty2.mdcr.cz/).


Případné bližší informace vám rádi podají příslušní zaměstnanci odboru dopravy a chytrého regionu:
Ing. Alice Netopilová, tel.: 595 622 123
Ing. Ladislav Guľa, DiS. tel. : 595 622 120
p. Marie Odstrčilová, tel.: 595 622 681

Související dokumenty

frame-scrollup