Zpráva

ODISka

Bezkontaktní čipová karta IDS Moravskoslezského kraje.

Projekt ODISka byl Moravskoslezským krajem zahájen již v roce 2009, jeho praktická realizace však probíhá postupně až od roku 2011. Z hlediska financování se na jeho naplňování podílí zejména Moravskoslezský kraj, statutárního město Ostrava a jednotliví dopravci působící v kraji.

ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Jedná se o bezkontaktní čipovou kartu, kterou je možné v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS využít dvěma základními způsoby a to:

  • jako nosič dlouhodobých časových jízdenek,
  • jako elektronickou peněženku,

přičemž oba základní způsoby využití je možné vzájemně kombinovat.

Současně s tím je možné ODISku využít také jako nosič dalších aplikací, mezi které patří například produkt "Karta ČD".

Více o ODISce naleznete na stránkách společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.


telefon: 595 622 680
e-mail: andrea.strapacova@msk.cz
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup