Zpráva

Osobní dopravu na Českotěšínsku zajistí moderní ekologická vozidla

Po dalších deset let bude zajišťovat veřejnou linkovou osobní dopravu na Českotěšínsku akciová společnost ČSAD Havířov.

Dopravce, který vzešel z historicky druhého výběrového řízení v Moravskoslezském kraji na veřejné služby, bude po tuto dobu zajišťovat dopravní obslužnost v části regionu na 18 linkách veřejné linkové osobní dopravy.

Dopravce se zároveň zavázal, že bude cestující vozit ve zcela nových ekologických autobusech. Moravskoslezský kraj bude na tuto službu ročně přispívat 78 milionů korun, na financování autobusových linek se budou z deseti procent podílet také města a obce z této části regionu.

Nová vozidla jsou nízkopodlažní a klimatizovaná, čímž se zvýší kvalita cestování a veřejná osobní doprava bude dostupnější i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dopravní obslužnost oblasti Českotěšínska bude zajišťovat celkem 39 vozidel na CNG pohon, která produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem.

Náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík upozornil na to, že vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. Týká se to nejen v současnosti hlavních, běžně sledovaných škodlivin (oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a pevných částic), ale i dalších zdravotně a ekologicky rizikových uhlovodíků.

„Emise, vznikající při spalování zemního plynu, jsou jednoznačně přijatelnější než emise ze spalování automobilového benzínu. Obsahují totiž méně aromátů a nenasycených uhlovodíků, které jsou živnou půdou pro tvorbu fotooxidačního smogu a přízemního ozónu. Plynové motory produkují navíc o jeden až dva řády méně emisí pevných částic než motory naftové,“ vysvětlil náměstek hejtmana Daniel Havlík s tím, že vozidla na zemní plyn mají v porovnání s benzínovými a naftovými také zhruba o čtvrtinu menší vliv na vznik tzv. skleníkového efektu. V případě užití zemního plynu v autobusech dochází také ke snížení hluku, a to o 50 procent vně vozidel, o 60 až 70 procent uvnitř vozidel.

Moravskoslezský kraj se dlouhodobě snaží být v oblasti podpory rozvoje alternativních druhů dopravy příkladem nejen pro ostatní subjekty veřejné správy, ale i pro odbornou a laickou veřejnost. Používá pro služební jízdy svých zaměstnanců elektromobily a automobily na CNG pohon. Klade si za cíl mimo jiné i těmito kroky vybudovat modelový koncept SMART regionu, jehož účelem bude nejen zlepšení životního prostředí, ale i zlepšení celkové kvality života v regionu.


26. září 2016
frame-scrollup